ECDL je mednarodno priznano spričevalo, ki dokazuje, da imetnik obvlada osnovne prijeme računalništva in je sposoben opravil v informatiziranih poslovnih okoljih z različnimi splošnimi računalniškimi programi. ECDL spričevalo je namenjeno vsem, ki iščejo novo službo, boljše delovno mesto, višji osebni dohodek ali želijo nadpovprečno poznati uporabo splošnih računalniških programov. ECDL standard temelji na enotnem učnem načrtu, enotnih izpitnih zahtevah, ki zagotavljajo skupen standard znanja. Standardizirani so seveda izpiti, način pridobitve znanja pa ne. Poenoten način omogoča opravljanje izpitov v različnih izpitnih centrih in državah.

 

Leta 1994 so na Finskem uvedli računalniško spričevalo kot nacionalni standard o usposobljenosti računalniških opravil v gospodarstvu. CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) je leta 1995 ta standard prevzel za mednarodno uporabo in ustanovil ECDL Foundation (ECDLF). Leta 1996 je prva uvedla ECDL spričevalo Švedska. Danes je ECDL uveden v 29 evropskih državah in kot ICDL (International Computer Driving Licence) v več kot 130 državah po celem svetu.


Podjetje Micro Team, d.o.o. je uradni pooblaščeni ECDL testni center od leta 2003.
 

Od začetka leta 2003, ko smo postali pooblaščeni ECDL testni center, dosegajo udeleženci naših izobraževanj na ECDL testiranjih izredno visoke rezultate.

    1. izpitni rok uspešno opravi kar 88% kandidatov, ki so bili na naših izobraževanjih
    povprečen uspeh opravljenih izpitov je visokih 87,5% (meja uspešno opravljenega izpita je 75%)

 

Učni načrt

Vsebino učnega načrta ECDL/ICDL Syllabus predpisuje ECDL Fundacija. Uvaja se preko Evropske baze izpitnih vprašanj – EQTB. Izdelki kandidatov se preverjajo v pooblaščenih izpitnih centrih ročno ali avtomatsko po predpisani enotni metodologiji. Delovanje izpitnih centov nadzira nacionalni nosilec licence ECDL, ki je v sloveniji SDI - Slovensko društvo informatika. Ponosni smo, da lahko v našem izpitnem centru med prvimi v Sloveniji opravite izpite in izobraževanja iz razširjene palete ECDL produktov.
 

  • Spletne osnove (pdf)
  • Osnove računalništva (pdf)
  • Informacijska varnost (pdf)
  • Syllabus Nadaljevalne preglednice (pdf)
  • Syllabus Nadaljevalne predstavitve (pdf)
  • Syllabus Nadaljevalne podatkovne baze (pdf)
  • Syllabus Nadaljevalna obdelava besedil (pdf)

 

Koristi ECDL spričevala

Računalniška usposobljenost vedno bolj pridobiva na pomenu in tudi zaradi tega je lahko ECDL spričevalo odločilna prednost na trgu dela. Lahko ga uporabite kot osnovo pri vključevanju v delovno razmerje. Imetniki spričevala delodajalcem dokazujejo poznavanje osnov delovanja računalnikov in računalniških sistemov in obvladanje osnov ali naprednega dela s specifičnimi računalniškimi programi. ECDL je spričevalo o poznavanju informacijske tehnologije, ki je standardizirano po celi Evropi oz. svetu. Je uradno verificirano spričevalo, s strani ministrstva za šolstvo Republike Slovenije. ECDL indeks in spričevalo Za pridobitev ECDL spričevala je potrebno opraviti zahtevane izpite posameznih modulov. Opravljeni izpiti se v izpitnem centru vpisujejo v indeks. Po opravljenih štirih izpitih je možno pridobiti ECDL Start spričevalo, po vseh sedmih pa ECDL spričevalo.

 

Postopek pridobitve ECDL spričevala

Priprava na izpite; Oceno priprave na izpite posameznih modulov lahko naredite sami. Realno ovrednotite svoje znanje s pomočjo natančnega opisa zahtevanih tematik iz učnega posameznega programa. Učne načrte lahko pridobite na naši spletni strani. Če se vam zdi, da za izpit še niste dovolj pripravljanji, se lahko odločite za udeležbo na naših programih usposabljanja. Kot pooblaščeni ECDL izpitni center smo pripravili paleto kakovostnih izobraževanj, ki so namenjena vsem, ki so vam zahtevane tematike slabše ali popolnoma nepoznane. Za kandidate, ki že poznate zahtevane tematike, a bi radi znanje utrdili oz. osvežili, smo v podjetju Micro Team, d.o.o. pripravili krajše delavnice v obliki intenzivnih vodenih vaj. Mogoče pa se je dogovoriti tudi za individualne inštrukcije.
 

Opravljanje ECDL izpitov; Glede na rezultate ocene se lahko odločite za neposredno opravljanje posameznega izpita ali več izpitov hkrati. Kandidati v istem dnevu običajno opravljajo 2 ali 3 izpite zapored, redkeje enega samega, predvsem pri popravljanju ocene. Za opravljanje več kot treh izpitov v istem izpitnem roku, se je potrebno posebej dogovoriti.
 

Pridobitev spričevala; Pridobite lahko tri različne ECDL certifikate: Osnovni, Standard in Nadaljevalni ECDL profil, vsak predstavlja različen nivo znanja. Osnovni certifikat pridobite z opravljenimi 4 moduli (Osnove računalništva, Obdelava besedil, Preglednice in Spletne osnove).  Standardni certifikat je nadgradnja osnovnega, kar pomeni da k štirim osnovnim izpitom, opravite še 3 iz skupine standardni moduli (Predstavitve, Uporaba podatkovnih baz, Informacijska varnost, Spletno sodelovanje, Urejanje slik, Spletno urejanje, 2D projektiranje, Projektno načrtovanje). Nadaljevalni certifikat ko opravite enega izmed nadaljevalnih modulov (Nadaljevalne podatkovne baze, Nadaljevalne preglednice, Nadaljevalna obdelava besedil in Nadaljevalne predstavitve.

 

Prijava na izpite

Na izpite se prijavite s prijavnico, ki jo dobite na izobraževanjih ali pa si jo natisnite iz naše spletne strani. Informacijo o terminu izpita dobite na tel.: 01/513-14-50. Pred opravljanjem prvega izpita morate pridobiti (kupiti) ECDL indeks, ki je veljaven tri leta. Stroške opravljanja izpita je potrebno poravnati vnaprej. Na izpitu izkažete identiteto z uradnim dokumentom s sliko. Izpitni center vodi vso potrebno dokumentacijo o opravljenih izpitih, izdanih indeksih in spričevalih. Kandidati dokažete pridobljeno stopnjo znanja z vpisanim opravljenim izpitom v veljavnem indeksu ali že pridobljenem spričevalom.

 

Potek izpita

Izpiti se opravljajo v slovenščini, prav tako je vsa programska oprema na računalniku v slovenščini. Če bi želeli izpite opravljati v angleščini (programska oprema ali izpitne pole, je potrebno to napovedati predhodno in se dogovoriti za izpitni rok, na katerem bo to omogočeno). Pred začetkom izpita, vas ECDL izpraševalec seznani z navodili o načinu opravljanja izpita. Od izpraševalca prejmete navodila za opravljanje izpita (izpitno polo in datoteke z nalogami). Na koncu izpita po navodilih izpraševalca oddate podpisano izpitno polo in datoteke z rešitvami. Uspešno opravljen izpit se vpiše v indeks, ki je v hrambi izpitnega centra, neuspešno opravljeni izpiti se lahko ponavljajo. Izpitni center arhivira rezultate izpitov v papirni in elektronski obliki v skladu s predpisi ECDL Fundacije. Oceno uspešnosti posameznega izpita vam pošljemo na domači naslov ali jo na lastno željo prevzamete osebno.

 

Cene ECDL indeksa in izpitov z DDV
Indeks 48,80 EUR
Izpit ECDL po sistemu ATES - osnovni 25,62 EUR
Izpit ECDL po sistemu MTES - osnovni 36,60 EUR
Izpit ECDL AM - nadaljevalni 48,80 EUR
Izpit ECDL 2D in 3D projektiranje 61,00 EUR

Več o ECDL si lahko preberete na www.ecdl.si

 

Več o posameznih ECDL tečajih


Seznam vseh ECDL tečajev si lahko ogledate TUKAJ.
 

V spodnji povezavi se nahaja dokument za prijavo oziroma naročilo za opravljanje ECDL izpitov:
Prijavnica za ECDL izpite

 

Cenik ECDL izobraževalnih paketov ter ECDL indeksov in izpitov

Standardni ECDL (Moduli 1-7)  2.164,51 EUR
Osnovni ECDL (Moduli 2,3,4,7)  1.450,81 EUR
Nadgradnja (Moduli 1,5,6)  760,50 EUR
Priprave na izpite (Moduli 2,3,4,7 ali 1,5,6)  191,10 EUR
ECDL Osnovni program, 1 izpit  36,60 EUR
ECDL Indeks  48,80 EUR
ECDL Osnovni program, 1 izpit z literaturo in vajami  74,00 EUR
ECDL nadaljevalni program, 1 izpit  48,80 EUR
ECDL CAD, 1 izpit  61,00 EUR
ECDL CAD, indeks  48,80 EUR

Cenik velja od 1.1.2018. Vse cene vključujejo DDV.

 

 

ECDL moduli