Na tečaju boste spoznali:

Način uporabe urejevalnika besedila, možnosti opravljanja osnovnih postopkov ustvarjanja, oblikovanja in zaključevanja dokumenta in ga pripraviti za razpošiljanje. Spoznali boste tudi nekatere naprednejše funkcije, kot je ustvarjanje tabel, vključevanje slik, prenašanje objektov in uporabo orodij za urejanje pošte. S pridobljenim znanjem boste lahko samostojno oblikovali in izpisovali besedila

Tečaj je namenjen:

 • Uporabnikom v oddelkih, poslovnim sekretarjem, računovodjem, komercialistom, referentom ...
 • kandidatom za pridobitev ECDL spričevala
   

Povzetek vsebine tečaja

 

 • Uvod
  • prvi koraki pri urejanju besedil (zagon aplikacije, odpiranje obstoječega dokumenta, vpis sprememb, preprosto shranjevanje; odpiranje več dokumentov; izdelava novega dokumenta s shranjevanjem; shranjevanje na disk in disketo; zapiranje dokumenta; zapiranje Worda)
  • spreminjanje osnovnih nastavitev (nastavitve pogledov; zoom polje; nastavitve orodnih vrstic)
  • zamenjevanje dokumentov (shranjevanje v drugih formatih)

 

 • Osnovne operacije
  • vpisovanje podatkov (znake, besede, stavek, odstavek; razveljavi, uveljavi; vstavljanje simbolov; preloma strani)
  • izbiranje podatkov (znaka, besede, stavek, odstavek, celoten dokument)
  • kopiranje, premikanje in brisanje besedila v dokumentu in med dokumenti
  • iskanje in zamenjava znakov in besed v dokumentu

 

 • Oblikovanje
  • oblikovanje besedila (zamenjava pisave in velikosti; poudarjanje in barvanje pisave)
  • oblikovanje odstavkov (zamiki in poravnave; deljenje besed; razmik vrstic; preslikovanje oblik)
  • tabulatorji (levi, desni, sredinski, decimalni)
  • obrobe
  • označevanje in oštevilčevanje (vrstične oznake, oštevilčevanje)
  • predloge (izbira in uporaba ustrezne predloge, izdelava lastne predloge)

 

 • Zaključevanje dokumenta
  • slogi in številčenje strani (uporaba obstoječih slogov, oštevilčevanje strani)
  • glave in noge (dodajanje glave in noge, datuma, avtorja, številke strani)
  • črkovalnik in slovnica (nastavitev jezika, uporaba črkovalnika in slovnice)
  • priprava strani (usmerjenost, velikost, robovi strani)

 

 • Tiskanje
  • priprava na tiskanje (predogled tiskanja, osnovne nastavitve tiskanja, izpis dokumenta na tiskalnik in v datoteko))

 

 • Zahtevnejše delo
  • tabele (izdelava standardne tabele, izbiranje v tabeli, nastavitve velikosti, vstavljanje in brisanje vrstic in stolpcev, postavitev obrob, senčenje celic, samooblikovanje tabel)
  • slike (bitne in vektorske slike, vstavljanje, preoblikovanje, premikanje)
  • samooblike (vstavljanje, preoblikovanje, premikanje, poravnavanje) in risanje likov
  • vstavljanje predmetov (Excelove preglednice, slike, grafikona, …)
  • serijsko tiskanje – spajanje dokumentov (izdelava seznama naslovov, spajanje seznama naslovov s tipskim pismom ali na nalepke)

 

 • Pomoč
  • uporaba pomoči v Wordu


Zahtevano predznanje:  Osnove računalništva.

Dela se na trenutno naj aktualnejši različici. Po želji možna izbira različice. V posamezni različici lahko izbirate med posamezno verzijo (slovenska/angleška verzija).

 

ECDL Obdelava besedil

Trajanje tečaja: 25 ur / 5 dni
Cena tečaja: 255,00 EUR (DDV vključen)
Na tečaju se boste spoznali:

 

 • zahtevnejše prijeme v najbolj uporabljanem urejevalniku besedila
 • s pridobljenim znanjem boste lahko oblikovali in izpisovali bolj zahtevna besedila

 

Tečaj je namenjen:

 • Uporabnikom v oddelkih, poslovnim sekretarjem, komercialistom, referentom ...

 

Povzetek vsebine tečaja

 

 • Hiter pregled in ponovitev znanj osnovnega programa
   
 • Nastavitve programa:
  • delovne strani, splošne, orodne vrstice, meniji, tipkovnica
    
 • Pravopis in slovar sopomenk:
  • preverjanje pravopisnih napak, slovar sopomenk
  • glave in noge besedila
    
 • Delo z grafikoni:
  • vstavljanje grafa, vnašanje podatkov, vrste grafov, menjava osi grafa, nastavitve na osi grafa, nastavitve ozadij, skal, pisav, prikaza številk, poravnav
    
 • Obrazci:
  • priprava obrazcev, delo z obrazci, zaščita
    
 • Naprednejše oblikovanje:
  • obrobe, senčenja, vzorci, časopisni stolpci, prelomi,...
    
 • Spajanje dokumentov:
  • izdelava tipskih pisem (osnova in zahtevnejša uporaba)
  • izdelava nalepk in ovojnic
    
 • Izmenjava podatkov z Microsoft Excel
   
 • Slogi in kazala:
  • izdelava in uporaba slogov (preoblikovanje, številčenje, prilagajanje, avtomatizacija)
  • izdelava in preoblikovanje kazal
    
 • Pošiljanje dokumentov:
  • pošiljanje dokumentov neposredno iz urejevalnika preko faks strežnika (faksiranje)
    
 • Makri:
  • uporaba obstoječih in izdelava lastnih makrov
    
 • Prilagajanje Worda lastnim potrebam


Zahtevano predznanje: Osnove računalništva in Obdelava besedil.

Dela se na trenutno naj aktualnejši različici. Po želji možna izbira različice. V posamezni različici lahko izbirate med posamezno verzijo (slovenska/angleška verzija).

ECDL Nadaljevalna obdelava besedil

Cena tečaja: 475,80 EUR

Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec (v polje za sporočilo vpišite kateri tečaj vas zanima, oziroma vse vaše želje) in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.