Pridobitev Standardnega ECDL certifikata

Tečaj je namenjen:

  • vsem uporabnikom računalnika, ki morajo dobro poznati uporabo pisarniških programov
  • kandidatom za opravljanje ECDL izpitov vseh 7 modulov in pridobitev ECDL spričevala

 

Na tečaju boste spoznali

osnove informacijske tehnologije, upravljanje z operacijskim sistemom in podatki, urejanje in oblikovanje besedila, osnovne načine dela v elektronski preglednici, osnovne načine dela z bazami podatkov, izdelavo elektronske predstavitve in iskanje podatkov na Internetu v povezavi z elektronsko pošto
 

Informacijska varnost

  • Modul Informacijska varnost obsega koncepti zaščite informacij, zavedanja nevarnosti zlonamernega programja in zaščita, omrežna varnost, nadzor dostopa, varna uporaba spleta, elektronska komunikacija z elektronsko pošto, takojšnjim sporočanjem ter varno upravljanje podatkov kot so zaščita in varnostno kopiranje ter varno uničenje.

 

Osnove računalništva

  • V tem delu pridobite primerno znanje o uporabi osnovnih funkcij operacijskega sistema. Pridobili boste preprost vpogled in nadzor nad podatki v računalniku. Spoznali boste sistematičen način dela z ikonami, okni, mapami, datotekami. Pregledali nekaj osnovnih nastavitev sistema, spoznali zelo uporabne pripomočke za delo, napisali kratko besedilo in ga izpisali na tiskalniku.

 

Obdelava besedil

  • Modul obsega opis in praktično uporabo aplikacije za obdelavo besedil na osebnem računalniku. Besedilo popravljate, oblikujete, vstavljate slike in druge elemente, tiskate na papir. Spoznate tudi zahtevnejša orodja kot je izdelava tabel in serijsko tiskanje nalepk in pisem.

 

Preglednice

  • V tem delu pridobite primerno znanje za obvladovanje osnovnih operacij pri razvoju, oblikovanju in uporabi računalniških preglednic. V preglednicah se naučite tudi preračunavanja podatkov in njihovo grafično predstavitev. Seveda vse skupaj izpišete tudi na papirju.

 

Spletno sodelovanje

  • Spletno sodelovanje pomeni, razumeti ključni koncept v povezavi s spletnim sodelovanjem in računalništvom v oblaku, uporaba omrežnih pomnilnikov in spletne aplikacije za povečanje produktivnosti za namene sodelovanja, delo s spletnimi in mobilnimi koledarji za upravljanje in načrtovanje aktivnosti, sodelovati in se vključevali v interakcijo z uporabo družbenih omrežij, blogov in hitrih strani (wiki-jev), razporediti in gostiti spletna srečanja in uporabljati spletna učna okolja;

 

Predstavitve

  • V tem delu pridobite primerno znanje za obvladovanje orodja za izdelavo in praktično uporabo predstavitve na osebnem računalniku. Izdelali boste predstavitev svoje zamisli, izdelka, storitve v elektronski obliki.

 

Spletne osnove

  • Spoznate možnosti uporabe in iskanja informacij na spletnih straneh interneta. Seveda spoznate tudi celovito delo z elektronsko pošto.

Vceno tečaja ni vštet strošek ECDL indeksa in ECDL izpitov.


Povpraševanje - Prijava


Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)