3. SKLOP: IT PODPORA

IT podpora je ključnega pomena za posameznike in organizacije, ki se vsakodnevno zanašajo na širok spekter tehnologij. Strokovnjakinja za IT podporo mora imeti napredno znanje informacijske tehnologije, da lahko pomaga drugim. Zagotavljanje IT podpore pogosto zahteva veliko znanja, ključna pa je kompetenca znanja reševanja problemov, saj strokovnjakinje na tem področju uporabljajo veščine reševanja problemov, da temeljito raziščejo problem in določijo najboljši potek ukrepov za njihovo reševanje, vključujoč časovno komponento.

Cilj izobraževanja za IT podporo je, da udeleženkam zagotovi znanje in veščine, ki so potrebne za uspešno delo na tem področju: razumevanje informacijske tehnologije, sposobnost odpravljanja težav in reševanja problemov ter dobre komunikacijske sposobnosti. Poleg tega je cilj izobraževanja za IT podporo tudi, da udeleženkam omogoči pridobivanje certifikatov in drugih kvalifikacij, ki jim bodo pomagale pri iskanju zaposlitve na tem področju.

 

IT podpora (20 ur)

 1. Osnove informacijskih sistemov
 • Organizacijski vidik
 • Procesni vidik
 • Tehnološki vidik
 1. Elementi informacijskih sistemov
 • Računalniška in komunikacijska strojna oprema
 • Programska oprema
 • Delovanje IS
 1. IT podpora – upravljanje IT storitev (ITIL/ITSM; ISO/IEC 20000-1:2018)
 • Zahteve za celovito upravljanje IT storitev
 • Pristopi
 • Temeljni proces
 • Vloga ponudnika/razvijalca/informatika/uporabnika
 • Dogovori o ravneh storitev
 • IT projekti
 • Procesni vidik
 • Tehnološki vidik
 1. Načini in orodja zagotavljanja IT podpore:
 • Predstavitev primerov dobrih praks in programske opreme
 1. Zagotavljanja neprekinjenega poslovanja
 • Nadzor in posodabljanje elementov informacijskega sistema
 • Načrt neprekinjenega poslovanja
 1. Odpravljanje napak (troubleshooting)
 • Temeljni proces in pravila odpravljanja napak
 • Primeri odpravljanja napak
 1. Zaključek
 • Povzetek ključnih točk
 • Priporočila za nadaljnje učenje in certifikacije
 • Vprašanja, odgovori in evalvacija tečaja

 

Poglobljeno v IT podporo (32 ur)

 1. Osnove informacijskih sistemov
 • Organizacijski vidik
 • Procesni vidik
 • Tehnološki vidik
 1. Elementi informacijskih sistemov
 • Računalniška in komunikacijska strojna oprema
 • Programska oprema
 • Delovanje IS
 1. IT podpora – upravljanje IT storitev (ITIL/ITSM; ISO/IEC 20000-1:2018)
 • Zahteve za celovito upravljanje IT storitev
 • Pristopi
 • Temeljni proces
 • Vloga ponudnika/razvijalca/informatika/uporabnika
 • Dogovori o ravneh storitev
 • IT projekti
 • Procesni vidik
 • Tehnološki vidik
 1. Načini in orodja zagotavljanja IT podpore:
 • Predstavitev primerov dobrih praks in programske opreme
 1. Osnove informacijske varnosti
 • Informacijska in kibernetska varnost
 • Cilji zagotavljanja informacijske varnosti
 • Sistemi upravljanja informacijske varnosti
 1. Nameščanje programske opreme
 • Nameščanje in konfiguriranje operacijskega sistema (Windows, Linux, Ubuntu)
 • Nameščanje strojne programske opreme na različne naprave (mrežne naprave, diskovna polja ipd.)
 • Temeljni proces
 1. Zagotavljanja neprekinjenega poslovanja
 • Nadzor in posodabljanje elementov informacijskega sistema
 • Načrt neprekinjenega poslovanja
 1. Odpravljanje napak (troubleshooting)
 • Temeljni proces in pravila odpravljanja napak
 • Primeri odpravljanja napak
 1. Zaključek
 2. Povzetek ključnih točk
 3.  
 4. Priporočila za nadaljnje učenje in certifikacije
 5. Vprašanja, odgovori in evalvacija tečaja

 

Naročnik projekta: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Projekt se izvaja v okviru javnega naročila JN-5/2023: Izvedba pilotnih usposabljanj za ženske s področja IKT in je financiran s strani Ministrstva za digitalno preobrazbo.