4. SKLOP: IT PROJEKTNO VODENJE

IT projektno vodenje je ključnega pomena za uspešno izvedbo IT projektov. Strokovnjakinja za IT projektno vodenje mora imeti napredno znanje informacijske tehnologije in veščine upravljanja projektov, da lahko uspešno vodi IT projekte. Ključne veščine, ki jih delodajalci pričakujejo od IT projektnih vodij so: kreativno razmišljanje, sposobnost sprejemanja zapletenih odločitev, ustrezne IT veščine.

Cilj delavnice je, da udeleženke razvijejo ustrezne veščine upravljanja projektov in tehnične IT veščine, ki jih na splošno lahko razdelimo v tri kategorije:

 • metodologija upravljanja projektov – poznavanje različnih metod in pristopov, ki so prilagojeni spremembam (npr. Agile, Scrum, Kanban, Lean..)
 • procesi upravljanja projektov (začetek, načrtovanje, izvajanje, zaključek),
 • tehnične IT veščine – široko razumevanje IT procesov
 •  

 

IT projektno vodenje (20 ur)

 

1. Uvod v IT projektno vodenje

 • Kaj je projekt in kaj projektno vodenje?
 • Vloge v projektu: vodenje ali sodelovanje kot član
 • Faze projekta: klasično ali sodobno
 • Organizacija projekta: struktura in kultura
 • Programska orodja za podporo projektnemu delu
 • Primer: delo ne konkretnem projektu – analiza

 

2. Definiranje osnov projekta (kar naredimo najprej)

 • Kdo so deležniki v projektu?
 • Analiza vlog deležnikov in pomembnosti
 • Določanje ciljev projekta
 • Določanje vsebin projekta po posameznih področjih
 • Zahteve projekta
 • Kaj je rezultat/izdelek projekta in kriterij uspešnost
 • Predpostavke in tveganja v projektu
 • Obseg projekta ali kaj je v projektu in kaj ne
 • Projektni načrt.
 • Primer: delo ne konkretnem projektu – osnova projektnega načrt

 

3. Projektni načrt

 • Načrtovanje projekta.
 • Planiranje in postavitev delovne strukture
 • Ocena časa in stroškov in kako izbrati najboljšo oceno
 • Planiranje in razporejanje virov
 • Planiranje časovnega plana projekta
 • Planiranje projektnega proračuna
 • Prepoznavanje projektnih tveganj in upravljanje z njimi
 • Nabava in kadrovanje v projektu
 • Primer: delo ne konkretnem projektu – gradimo projekt

 

 1. Izvajanje projekta
 • Zagon (Kick-off) in izvajanje projekta
 • Tehnike učinkovitega komuniciranja
 • Učinkovito vodenje sestankov

 

 1. Delo s člani in ekipami (teams) v projektu
 • Upravljanje z viri v ekipah
 • Razumevanje skupinske dinamike
 • Upravljanje skupin v živo in na daljavo
 • Primer: sestava ekipe

 

 1. Nadzor, kontrola in učinkovitost v projektu
 • Kako pridobivati informacije
 • Upravljaje sprememb v projektu s poudarkom na obsegu
 • Nadzor in upravljanje tveganj
 • Primer: upravljanje zahteve za spremembo

 

 1. Zaključek projekta
 • Potrditev ustreznosti rezultatov s strani uporabnikov in deležnikov
 • Projektna dokumentacija
 • Zaključno poročilo projekta
 • Izvedba zaključka projekta in prenos v živo uporabo
 • Primer: kaj je potrditev ustreznosti?

 

 1. Predstavitev in uporaba orodij za IT projektno načrtovanje, vodenje in izvedbo projekta

 

 1. Zaključek
 2. Povzetek ključnih točk
 3. Priporočila za nadaljnje učenje in certifikacije
 4. Vprašanja, odgovori in evalvacija tečaja

 

Termini:

1. skupina: 7.11., 9.11., 14.11. in 16.11.2023 med 16:30 in 20:30 uro

2. skupina: 9.10., 16.10., 24.10. in 26.10.2023 med 8:30 in 12:30 uro

 

Poglobljeno v IT projektno vodenje (32 ur)

 1. Uvod v IT projektno vodenje
 • Kaj je projekt in kaj projektno vodenje?
 • Vloge v projektu: vodenje ali sodelovanje kot član
 • Faze projekta: klasično ali sodobno
 • Organizacija projekta: struktura in kultura
 • Programska orodja za podporo projektnemu delu
 • Primer: delo ne konkretnem projektu – analiza

 

2. Definiranje osnov projekta (kar naredimo najprej)

 • Kdo so deležniki v projektu?
 • Analiza vlog deležnikov in pomembnosti
 • Določanje ciljev projekta
 • Določanje vsebin projekta po posameznih področjih
 • Zahteve projekta
 • Kaj je rezultat/izdelek projekta in kriterij uspešnost
 • Predpostavke in tveganja v projektu
 • Obseg projekta ali kaj je v projektu in kaj ne
 • Projektni načrt.
 • Primer: delo ne konkretnem projektu – osnova projektnega načrt

 

3. Projektni načrt

 • Načrtovanje projekta.
 • Planiranje in postavitev delovne strukture
 • Naloga, opravilo, paket
 • Ocena časa in stroškov in kako izbrati najboljšo oceno
 • Planiranje in razporejanje virov
 • Planiranje časovnega plana projekta
 • Planiranje projektnega proračuna
 • Prepoznavanje projektnih tveganj in upravljanje z njimi
 • Komunikacija in kvaliteta v in o projektu
 • Upravljanje s spremembami v projektu
 • Nabava in kadrovanje v projektu
 • Kaj pomeni naloga končana in kako dobiti dovoljenje za nadaljevanje
 • Primer: delo ne konkretnem projektu – gradimo projekt

 

 1. Izvajanje projekta
 • Zagon (Kick-off) in izvajanje projekta
 • Tehnike učinkovitega komuniciranja
 • Učinkovito vodenje sestankov

 

 1. Oblike projektnega vodenja s poudarkom na sodobnem vodenju
 • Kaj je sodobno projektno vodenje in življenjska doba projekta v njem.
 • Planiranje, posodabljanje in ponavljanje nalog in paketov nalog.
 • Upravljanje faze analize/raziskave.
 • Upravljanje posodabljanja, ponavljanja in zaključevanja.
 • Primer: primerjava klasično/sodobno.

 

 1. Delo s člani in ekipami (teams) v projektu
 • Upravljanje z viri v ekipah
 • Razumevanje skupinske dinamike
 • Upravljanje skupin v živo in na daljavo
 • Tehnike učinkovitega komuniciranja
 • Primer: sestava ekipe

 

 1. Nadzor, kontrola in učinkovitost v projektu
 • Kako pridobivati informacije
 • Upravljaje sprememb v projektu s poudarkom na obsegu
 • Nadzor in upravljanje tveganj
 • Nadzor napredka in komunikacija
 • Primer: upravljanje zahteve za spremembo

 

 1. Zaključek projekta
 • Potrditev ustreznosti rezultatov s strani uporabnikov in deležnikov
 • Projektna dokumentacija
 • Kaj smo se naučili in kako to uporabiti v naslednjem projektu
 • Zaključno poročilo projekta
 • Izvedba zaključka projekta in prenos v živo uporabo
 • Primer: kaj je potrditev ustreznosti?

 

 1. Predstavitev in uporaba orodij za IT projektno načrtovanje, vodenje in izvedbo projekta – spoznavanje orodij preko praktičnih primerov tekom delavnice
 • Uporaba orodja Microsoft Project (izdelava osnovnega projekta, nastavitve delovnega koledarja, kreiranje in spreminjanje nalog kot osnovnih gradnikov, dodeljevanje virov projektu in skupne dodelitve virov, poročanje z uporabo vgrajenih poročil in vizualizacij)
 • MS Teams (uporaba in primeri za podporo projektnemu vodenju)
 • Office 365 – izbrana uporaba aplikacij za projektno vodenje in nadzor nad delovnimi nalogami, komunikacija z ekipo
 • Ostala (brezplačna) orodja za projektno načrtovanje, vodenje in izvedbo projekta

 

 1. Zaključek
 • Povzetek ključnih točk
 • Priporočila za nadaljnje učenje in certifikacije
 • Vprašanja, odgovori in evalvacija tečaja

 

Termini: 4.12., 6.12., 8.12., 11.12., 13.12. in 15.12.2023 med 8:30 in 12:30 uro

 

Naročnik projekta: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Projekt se izvaja v okviru javnega naročila JN-5/2023: Izvedba pilotnih usposabljanj za ženske s področja IKT in je financiran s strani Ministrstva za digitalno preobrazbo.