Povzetek vsebine tečaja

 

Začetna stopnja

Sporazumevanje v enostavnih vsakdanjih situacijah, predstavitev sebe in drugih, medsebojno spoznavanje.

Nakupovanje živil, dialogi v restavraciji, naročanje hrane in pijače, prehranjevalne navade

Napoved časa, tednov, mesecev, letni časi, vreme.

Opisovanje krajev, življenjskega okolja, oseb in navad.

Dogovori za srečanja, sestanke, opravičila in izgovori.

Osnovne slovnične strukture.

 

Nadaljevalna stopnja 1

Predstavitev sebe in drugih, telefoniranje, dogovarjanje za sestanke, reklamacije.

Delovni dan, službena pot, vprašati po informacijah, delo in poklic – opis.

Datum, ura in čas.

Pisanje uradnih in privatnih pisem, e-sporočil.

Razgovor z delodajalcem, z uradno osebo, kratka obvestila, telefonska sporočila, pogovori o vsakdanjih dogodkih in opravilih.

Izražanje želja.

Prosti čas, dopust/počitnice.

Nadgradnja slovnice.

 

Nadaljevalna stopnja 2

Tekoče izražanje v vsakdanjih osebnih in poslovnih situacijah.

Izražanje mnenj, zagovarjanje lastnega stališča, pisanje e-sporočil.

Opis službene poti, orientacija v mestu, povpraševanje za pot, kje se kaj nahaja;

Opisovanje osebnih lastnosti.

Poslovno in privatno pisno sporazumevanje.

Nadgradnja slovnice.