Ciljna skupina: Različni profili sodelavcev.


Odgovarjamo na vprašanja:
 

 • Kako odnosi na delovnem mestu vplivajo name in na moje delo?
 • Kako sam prispevam k boljšim odnosom na delovnem mestu?
 • Kako pozitivno sodelovati s sodelavci s katerimi se ne razumeš najbolje?
 • Kakšna komunikacija je ustrezna v našem delovnem okolju?
 • Kako prilagajati komunikacijo glede na različne tipe sodelavcev?

 

Vsebina izobraževanja z definiranimi cilji:

 

 • Kakšne odnose imam na delovnem mestu in kakšna je moja vloga v njih – analiza vedenj in prepričanj
 • Katere štiri tipe osebnosti poznamo in kaj je posameznemu tipu osebnosti pomembno v odnosih
 • Prilagajanje komunikacije glede na tipe osebnosti za grajenje boljših odnosov
 • 3 metode vedenja in komunikacije, ki pozitivno vplivajo na odnose v vseh situacijah
 • Kaj je pri komunikaciji sprejemljivo in kaj ne glede na kulturo podjetja
 • Družbena inteligenca - kako razumeti in delati s težavnimi sodelavci

 

Predviden urnik:


Zgoraj navedena vsebina ustreza 6 pedagoškim uram. Posamezen učni sklop traja cca 2 pedagoški uri, nato sledi odmor. Izobraževanje lahko izvedemo v dopoldanskem ali popoldanskem času, tudi čez vikend.

 

Uporabljene metode in tehnike (način dela):

 

Ključno vodilo je praktična usmerjenost na konkretne izzive, ki jo dosežemo z/s:

 • aktivnim vključevanjem udeležencev
 • analizo stanja in potreb
 • praktičnimi vajamiin igrami vlog z analizo
 • dialogi v skupinah
 • igre vlog
 • izmenjava izkušenj in primeri dobrih praks
 • akcijski načrti

 

Način preverjanja pridobljenega znanja (na izobraževanju in/ali po):

 

Preko vaj in akcijskega plana. Na željo naročnika izvedemo tudi teoretični pisni test. Opcijsko: »follow up« delavnica po enem tednu od zaključka izobraževanja v trajanju 2 pedagoških ur, na kateri preverimo uspešnost implementacije znanj v prakso, rešimo morebitne zagate in spodbudimo za nadaljno uporabo znanj.


Čas trajanja v pedagoških urah za celoten program: 6


Možni jeziki izvedbe: slovenski, angleški


Potrebna dodatna oprema za izvedbo: Projektor, projekcijsko platno (ali ustrezna stena), flipchart z listiđ


Najmanjše in največje št. udeležencev: 5-15


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.

Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)