Ciljna skupina: Vodstveni delavci


Odgovarjamo na vprašanja:
 

 • Kako prilagoditi svojo komunikacijo glede na različne tipe sodelavcev?
 • Kako spodbujati kulturno in zaupanja vredno komunikacijo?
 • Kaj s svojim nastopom sporočam mojim sodelavcem?
 • Kako reševati konfliktne situacije?

 

Vsebina izobraževanja z definiranimi cilji:
 

1. MODUL: Kaj pomeni biti vodja

 • Ključne naloge vodij pri delu z ljudmi
 • Kako si ustvariti avtoriteto in kredibilnost
 • 6 stvari, ki jih počnejo/komunicirajo dobri vodje in vodijo v zaupanje ter učinkovito delovno okolje
 • Vodja kot zgled

2. MODUL: Vodstvena komunikacija

 • Zakaj je pomembno prilagoditi komunikacijo glede na različen nivo znanja/usposobljenostiin kako to lahko učinkovito naredimo?
 • Kaj motivira sodelavce in kako lahko to uporabimo za bolj učinkovito komunikacijo?
 • Dajanje navodil
 • Dajanje povratne informacije
 • Kako v svojih podrejenih vzbuditi najboljše
 • Preprečevanje in reševanje konfliktov

 

Predviden urnik:
 

Zgoraj navedena vsebina ustreza 8 pedagoškim uram. Z vidika učinkovitosti izobraževanja se priporoča razdelitev na dve srečanji po 4 pedagoške ure z vmesnim enotedenskim razmikom. Posamezen učni sklop traja cca 2 pedagoški uri, nato sledi odmor. Podroben urnik se sestavi po potrditvi vsebine in glede na število udeležencev. Izobraževanje lahko izvedemo v dopoldanskem ali popoldanskem času, tudi čez vikend.

 

Uporabljene metode in tehnike (način dela):
 

Ključno vodilo je praktična usmerjenost na konkretne izzive, ki jo dosežemo z/s:

 • aktivnim vključevanjem udeležencev
 • analizo stanja in potreb
 • individualnimi in skupinskimipraktičnimi vajami z analizo
 • dialogi v skupinah
 • vprašalniki
 • »domačo nalogo« kot pripravo na izobraževanje
 • izmenjava izkušenj in primeri dobrih praks
 • akcijski načrti

 

Način preverjanja pridobljenega znanja (na izobraževanju in/ali po):
 

Preko vaj in akcijskega plana. Na željo naročnika izvedemo tudi teoretični pisni test. Opcijsko: »follow up« delavnica v času 10 dni po zaključku celotnega izobraževanja v trajanju 3 pedagoške uri, na kateri preverimo uspešnost implementacije znanj v prakso, rešimo morebitne zagate in spodbudimo za nadaljno uporabo znanj.

 

Čas trajanja v pedagoških urah za celoten program: 8


Možni jeziki izvedbe: slovenski, angleški


Potrebna dodatna oprema za izvedbo: Projektor, projekcijsko platno (ali ustrezna stena), flipchart z listi


Najmanjše in največje št. udeležencev: 6-15


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.

Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)