Ciljna skupina: Različni profili sodelavcev.


Odgovarjamo na vprašanja:
 

Dandanes na delovnem mestu lahko srečamo predstavnike treh, v nekaterih okoljih celo štirih generacij. Vsaka generacija je odraščala v drugih časih, nanje so vplivali drugačni mediji, oblikovale si jih druge vrednote, politični premiki in kulturna gibanja. Ko se generacije srečajo v delovnem okolju, lahko razlike med njimi povzročijo veliko nerazumevanja, nestrpnosti in konfliktov, zaradi česar se učinkovitost zmanjša.
 

Cilj izobraževanja je, da z boljšim razumevanjem razlik preprečimo marsikateri konflikt, izgubo energije in časa ter ustvarimo okolje, kjer različne generacije med seboj dobro sodelujejo. Ravno njihova raznolikost je lahko bogat vir idej in temelj za izmenjavo izkušenj, pogledov in ustvarjanje dodane vrednosti.


Vsebina izobraževanja z definiranimi cilji:
 

1. Razumevanje razlik med generacijami

 • Kdo so generacije na delovnem mestu in kakšni so njihovi pogledi na svet?
 • Prepad med njihovimi vrednotami, načinom razmišljanja in delovnimi navadami.
 • Kaj posamezna generacija želi in pričakuje od delovnega mesta, kako razmišlja o karieri in kaj jim je v življenju pomembno?

2. Komunikacija z različnimi generacijami

 • Kako doseči spoštovanje in dobro sodelovanje med generacijami?
 • Kaj posamezne generacije cenijo pri komunikaciji in kako ustrezno prilagoditi stil komuniciranja?
 • Kako preprečiti in reševati konflikte?

3. Vodenje različnih generacij

 • Različni vodstveni pristopi za različne generacije.
 • Vsaka generacija ima veliko lastnosti, ki lahko sooblikujejo učinkovito in prijetno delovno okolje. Kako iz vsake generacije izvabiti najboljše?
 • Posebnosti pri dajanju navodil, pohval in kritik.
 • Nagrajevanje - vsaka generacija ceni druge stvari. Kakšne nagrade oz. priznanja so najbolj primerne za predstavnike različnih generacij?

Vsebina je okvirna in jo prilagodimo glede na dejanske izzive in potrebe stranke

 

Predviden urnik:
 

Zgoraj navedena vsebina ustreza 7 pedagoškim uram. Z vidika učinkovitosti izobraževanja se priporoča razdelitev na dve srečanji po 3 oz. 4 pedagoške ure z vmesnim enotedenskim razmikom. Posamezen učni sklop traja cca 2 pedagoški uri, nato sledi odmor. Podroben urnik se sestavi po potrditvi vsebine in glede na število udeležencev. Izobraževanje lahko izvedemo v dopoldanskem ali popoldanskem času, tudi čez vikend.Uporabljene metode in tehnike (način dela):
 

 1. Analiza stanja in potreb. V tej fazi opravimo pogovor (osebno ali po telefonu), kjer analiziramo delovanje podjetja/oddelkov, definiramo ključne težave na izbranem področju ter opredelimo cilje izobraževanja.
 2. Oblikovanje vsebine na podlagi analize potreb.
 3. Enodnevno intenzivno srečanje (dejanski čas srečanja je odvisen od potreb in zmožnosti stranke. Za zgoraj opredeljeno vsebino priporočam srečanje v trajanju 7 pedagoških ur).
 4. Vodja programa je tudi po končanem izobraževanju na voljo za morebitna vprašanja.


Ključno vodilo je praktična usmerjenost na konkretne izzive, ki jo dosežemo z/s:

 • aktivnim vključevanjem udeležencev
 • analizo stanja in potreb
 • individualnimi in skupinskimipraktičnimi vajami z analizo
 • dialogi v skupinah
 • vprašalniki
 • »domačo nalogo« kot pripravo na izobraževanje
 • izmenjava izkušenj in primeri dobrih praks
 • akcijski načrti

 

Način preverjanja pridobljenega znanja (na izobraževanju in/ali po):
 

Preko vaj in akcijskega plana. Na željo naročnika izvedemo tudi teoretični pisni test. Opcijsko: »follow up« delavnica v času 10 dni po zaključku celotnega izobraževanja v trajanju 3 pedagoške uri, na kateri preverimo uspešnost implementacije znanj v prakso, rešimo morebitne zagate in spodbudimo za nadaljno uporabo znanj.

 

Čas trajanja v pedagoških urah za celoten program: 7
 

Možni jeziki izvedbe: slovenski, angleški
 

Potrebna dodatna oprema za izvedbo: Projektor, projekcijsko platno (ali ustrezna stena), flipchart z listi
 

Najmanjše in največje št. udeležencev: 6-15.


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.