Ciljna skupina: Ključni kadri, ki bodo vzgajali svoje naslednike.

Odgovarjamo na vprašanja:
 

 • Kako prilagoditi svojo komunikacijo glede na različne tipe sodelavcev?
 • Kako spodbujati kulturno in zaupanja vredno komunikacijo?
 • Kaj s svojim nastopom sporočam mojim sodelavcem?
 • Kako reševati konfliktne situacije?


Vsebina izobraževanja z definiranimi cilji:
 

1. MODUL: Uvedba sistema mentorstva v podjetju

 • Definiranje ciljev mentorskega programa.
 • Planiranje mentorskega programa.
 • Uvajanje mentorstva.
 • Nadzor nad mentorskim programom.
 • Standardi dobrega mentoriranja.
 • Kako postane mentorstvo DNK vašega podjetja?
 • Kdo je lahko mentor?
 • Kako meriti ROI mentorstva?

2. MODUL: Usposabljanje mentorjev

 • Lastnosti dobrega mentorja.
 • Kaj mentorstvo je in kaj ni.
 • Koraki mentorskega procesa.
 • Postavljanje ciljev.
 • Naloge in odgovornost mentorja.
 • Naloge in odgovornost mentoriranca.
 • Checkliste, ki olajšajo mentorski proces.
 • Kako ravnati s težavnimi mentoriranci in tistimi, ki ne dosegajo ciljev?

3. MODUL: Komunikacija

 • Temeljni elementi komunikacije
 • Asertivna komunikacija
 • Komunikacijska mreža in prenos informacij v podjetju/oddelku
 • Dajanje navodil in povratne informacije
 • E-komunikacija
 • Poslušanje
 • Priprava predstavitev in nastopanje
 • Reševanje konfliktov

Vsebina je okvirna in jo oblikujemo glede na dejanske izzive in potrebe stranke.

 

Predviden urnik: Odvisno od dogovora in potreb stranke. Izobraževanje lahko izvedemo v dopoldanskem ali popoldanskem času, tudi čez vikend.
 

Uporabljene metode in tehnike (način dela):
 

 1. Analiza stanja in potreb. V tej fazi opravimo pogovor (osebno ali po telefonu), kjer analiziramo delovanje podjetja/oddelkov, definiramo ključne težave na izbranem področju ter opredelimo cilje izobraževanja.
 2. Oblikovanje vsebine na podlagi analize potreb.
 3. Intenzivno srečanje – eno ali več (dejanski čas izvajanja izobraževanja je odvisen od potreb in zmožnosti stranke. )
 4. Vodja programa je tudi po končanem izobraževanju na voljo za morebitna vprašanja.
   

Ključno vodilo je praktična usmerjenost na konkretne izzive, ki jo dosežemo z/s:

 • aktivnim vključevanjem udeležencev
 • analizo stanja in potreb
 • individualnimi in skupinskimipraktičnimi vajami z analizo
 • dialogi v skupinah
 • vprašalniki
 • »domačo nalogo« kot pripravo na izobraževanje
 • izmenjava izkušenj in primeri dobrih praks
 • akcijski načrti

 

Način preverjanja pridobljenega znanja (na izobraževanju in/ali po):
 

Preko vaj in akcijskega plana. Na željo naročnika izvedemo tudi teoretični pisni test. Opcijsko: »follow up« delavnica v času 10 dni po zaključku celotnega izobraževanja v trajanju 3 pedagoške uri, na kateri preverimo uspešnost implementacije znanj v prakso, rešimo morebitne zagate in spodbudimo za nadaljno uporabo znanj.


Čas trajanja v pedagoških urah za celoten program: po dogovoru
 

Možni jeziki izvedbe: slovenski, angleški


Potrebna dodatna oprema za izvedbo: Projektor, projekcijsko platno (ali ustrezna stena), flipchart z listi


Najmanjše in največje št. udeležencev: 6-15


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.

Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)