Ciljna skupina: Različni profili sodelavcev.

 

Odgovarjamo na vprašanja:
 

 • Kako s svojo komunikacijo vplivamo na sebe in druge?
 • Kateri jezikovni vzorci so boljši za uporabo in katerim se izogibajmo?
 • Kaj in kje je moč komunikacije?

 

Vsebina izobraževanja z definiranimi cilji:
 

1. del: Moč in vpliv komunikacije

 • Komunikacija kot vzrok ali posledica
 • Kako ljudje zaznavamo svet okoli sebe in kaj to pomeni za medsebojno komunikacijo
 • Najpogostejše igre in vzorci v katere se zapletamo pri medsebojni komunikaciji
 • Stili komuniciranja in kako se drugi počutijo ob našem načinu komunikacije

2. del: Elementi boljše komunikacije

 • Pozitivna, nevtralna, negativna komunikacija
 • Pomen učinkovitega upravljanja s svojimi čustvi v medsebojni komunikaciji
 • Moč vprašanj in tišine v pogovoru
 • 3 tehnike (jezikovni vzorci), ki vam bodo pomagali doseči pravi namen komunikacije v različnih situacijah

 

Predviden urnik:
 

Zgoraj navedena vsebina ustreza 4 pedagoškim uram. Posamezen učni sklop traja cca 2 pedagoški uri, nato sledi odmor. Izobraževanje lahko izvedemo v dopoldanskem ali popoldanskem času, tudi čez vikend.

 

Uporabljene metode in tehnike (način dela):
 

Ključno vodilo je praktična usmerjenost na konkretne izzive, ki jo dosežemo z/s:

 • aktivnim vključevanjem udeležencev
 • analizo stanja in potreb
 • praktičnimi vajamiin igrami vlog z analizo
 • dialogi v skupinah
 • izmenjava izkušenj in primeri dobrih praks
 • akcijski načrti

 

Način preverjanja pridobljenega znanja (na izobraževanju in/ali po):
 

Preko vaj in akcijskega plana. Na željo naročnika izvedemo tudi teoretični pisni test. Opcijsko: »follow up« delavnica po enem tednu od zaključka izobraževanja v trajanju 2 pedagoških ur, na kateri preverimo uspešnost implementacije znanj v prakso, rešimo morebitne zagate in spodbudimo za nadaljno uporabo znanj.


Čas trajanja v pedagoških urah za celoten program: 4

Možni jeziki izvedbe: slovenski, angleški

Potrebna dodatna oprema za izvedbo: Projektor, projekcijsko platno (ali ustrezna stena), flipchart z listi

Najmanjše in največje št. udeležencev: 5-15


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.