Odgovarjamo na vprašanja:
 

 • Zakaj so spremembe dobrodošle?
 • Kako se soočiti s spremembami?
 • Kako sebe in sodelavce pripraviti na različne spremembe?
 • Zakaj je komunikacija pri vpeljevanju sprememb ključnega pomena?

 

Vsebina izobraževanja z definiranimi cilji:
 

1. del: Psihologija sprememb

 • Pomen sprememb v današnjem delovnem okolju
 • Razumevanje razlogov za odpor/strah pred spremembami in kako jih uspešno premagati
 • Mentalni vzorci, ki v nas sprožijo odpor do sprememb
 • Kako lahko objektivno ocenimo spremembo in njen vpliv na delovno mesto, delovne naloge in nas osebno?
 • Krivulja sprememb in čustva, ki se pojavljajo na posamezni stopnji
 • Kako se soočiti s pritiski, ki jih prinaša sprememba?

2. del: Komuniciranje sprememb

 • Kakšen je proces sprememb in kakšna je naša vloga in vloga sodelavcev v njem?
 • ​​Kako lahko kot vodja s komunikacijo olajšamo soočanje s spremembami pri svojih sodelavcih?

Navedena vsebina se nanaša na soočanje s spremembami in ne na uvajanje sprememb.

 

Predviden urnik:


Zgoraj navedena vsebina ustreza 4 pedagoškim uram. Posamezen učni sklop traja cca 2 pedagoški uri, nato sledi odmor. Izobraževanje lahko izvedemo v dopoldanskem ali popoldanskem času, tudi čez vikend.

 

Uporabljene metode in tehnike (način dela):
 

Ključno vodilo je praktična usmerjenost na konkretne izzive, ki jo dosežemo z/s:

 • aktivnim vključevanjem udeležencev
 • analizo stanja in potreb
 • praktičnimi vajamiin igrami vlog z analizo
 • dialogi v skupinah
 • izmenjava izkušenj in primeri dobrih praks
 • akcijski načrti


Način preverjanja pridobljenega znanja (na izobraževanju in/ali po)
 

Preko vaj in akcijskega plana. Na željo naročnika izvedemo tudi teoretični pisni test. Opcijsko: »follow up« delavnica po enem tednu od zaključka izobraževanja v trajanju 3 pedagoške ure, na kateri preverimo uspešnost implementacije znanj v prakso, rešimo morebitne zagate in spodbudimo za nadaljno uporabo znanj.

 

Čas trajanja v pedagoških urah za celoten program: 4


Možni jeziki izvedbe: slovenski, angleški


Potrebna dodatna oprema za izvedbo:  Projektor, projekcijsko platno (ali ustrezna stena), flipchart z listi

 

Najmanjše in največje št. udeležencev: 6-15


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.

Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)