Ciljna skupina: Različni profili sodelavcev.

 

Odgovarjamo na vprašanja:
 

 • Kako učinkovito uporabljati lastno energijo v organizaciji s časom?
 • Kako prepoznati prioritete in jih razlikovati od nujnih in manj pomembnih nalog?
 • Kako usmerjati lastno energijo glede na prioritete in nujne zadeve?
 • Kateri so kradljivci mojega časa?
 • Kakšen je moj način dela?
 • Katera orodja lahko uporabljam za organizacijo časa?
 • Kako izdelati akcijski načrt za bolj učinkovito izrabo časa doma in na delovnem mestu?

 

Vsebina izobraževanja z definiranimi cilji:

 

1. MODUL

Psihologija upravljanja s časom
 

 • Čas kot najbolj omejeno sredstvo
 • Kaj pomeni upravljanje s časom in zakaj je pomembno
 • Upravljanje s časom VS upravljanje z energijo
 • Največje ovire dobrega upravljanja s časom
 • Analiza vašega načina dela oziroma načina, kako učinkovito porabljatesvoj čas
 • Vrednost vašega časa


Temelj učinkovitega upravljanja s časom
 

 • Postavljanje ciljev (SMARTER metoda)
 • Večopravilnost VS fokus


2. MODUL

Kradljivci časa
 

 • Identifikacija ključnih področij in okoliščin, kjer vam odteka čas
 • Metode za obvladovanje in zmanjšanje odtekanja časa
 • Kako reči NE
 • Kako premagati odlašanje


Metode za boljše upravljanje s časom
 

 • Metoda planiranja
 • Postavljanje prioritet z metodo ABCD
 • Metoda 80/20
 • Metoda žive žabe
 • Metoda odločitev in posledic
 • Metoda nedosegljivosti

Načrt sprememb
 

 • Identifikacija ključne navade pri upravljanju s časom, ki jo želite uvesti (individualno in v teamu/oddelku)
 • Metoda 30 dni: Izdelava načrta za uvedbo nove navade
 • Nova navada kot vir energije
   

Vsebina je okvirna in jo še prilagodimo glede na dejanske izzive in potrebe stranke, identificirane pri analizi stanja in potreb.

 

 

Predviden urnik:

 

Zgoraj navedena vsebina ustreza 10 pedagoškim uram. Z vidika učinkovitosti izobraževanja se priporoča razdelitev na dve srečanji po 5 pedagoških ur z vmesnim enotedenskim razmikom. Posamezen učni sklop traja cca 2 pedagoški uri, nato sledi odmor. Podroben urnik se sestavi po potrditvi vsebine in glede na število udeležencev. Izobraževanje lahko izvedemo v dopoldanskem ali popoldanskem času, tudi čez vikend.

 

 

Uporabljene metode in tehnike (način dela):
 

Ključno vodilo je praktična usmerjenost na konkretne izzive, ki jo dosežemo z/s:

 • aktivnim vključevanjem udeležencev
 • analizo stanja in potreb
 • individualnimi in skupinskimipraktičnimi vajami z analizo
 • dialogi v skupinah
 • vprašalniki
 • »domačo nalogo« kot pripravo na izobraževanje
 • izmenjava izkušenj in primeri dobrih praks
 • akcijski načrti

 

Način preverjanja pridobljenega znanja (na izobraževanju in/ali po):

 

Preko vaj in akcijskega plana. Na željo naročnika izvedemo tudi teoretični pisni test. Opcijsko: »follow up« delavnica v času 10 dni po zaključku celotnega izobraževanja v trajanju 2-3 pedagoški uri, na kateri preverimo uspešnost implementacije znanj v prakso, rešimo morebitne zagate in spodbudimo za nadaljno uporabo znanj.

 

Čas trajanja v pedagoških urah za celoten program: 10


Možni jeziki izvedbe: slovenski, angleški


Potrebna dodatna oprema za izvedbo: Projektor, projekcijsko platno (ali ustrezna stena), flipchart z listi


Najmanjše in največje št. udeležencev: 5-16


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.