Ciljna skupina: Vodje oddelkov, srednji management.

 

Odgovarjamo na vprašanja:
 

 • Kako delovati v skladu z delovno pozicijo in se ob tem dobro počutiti?
 • Zakaj je dobro, da kot vodja najprej vodim sebe?
 • Kako iz svojih sodelavcev izvabiti najboljše?
 • Na kakšen način in kdaj podajati ustrezne povratne informacije?
 • Kako analizirati svoje delo?
 • Kako razlikovati različne načine vodenja, kdaj jih uporabiti in kako?
 • Zakaj je dobro ozavestiti svoje pomanjkljivosti in prednosti kot vodje?
 • Kdo si želim biti kot vodja (vedenje, kompetence …)?
 • Kateri so izzivi vodje v prihodnosti?
 • Kako delegirati različnim sodelavcem?
 • Na kakšen način najbolj optimalno spremljati doseganje ciljev svojih sodelavcev?
 • Zakaj je pomembna dvosmerna komunikacija vodja : sodelavec?
 • Kako reševati medsebojne konflikte?
 • Zakaj sta čustvena in socialna inteligentnost pomembni pri vodenju?

 

Vsebina izobraževanja z definiranimi cilji:
 

1. del: Jaz kot vodja v odnosu do sebe

 • Kaj mi pomeni biti vodja?
 • Analiza mojih prirojenih in naučenih vodstvenih značilnosti ter vedenj
 • Ključne naloge vodij in kako dobro jih opravljam (analiza rezultatov mojega dela) ter identifikacije priložnosti za izboljšave
 • Moj vodstveni potencial in načrt za razvoj
 • Čustvena inteligenca in njena vloga v učinkovitem vodenju (1. del)

2. del: Jaz kot vodja v odnosu z drugimi

 • Zakaj in koliko se ukvarjati z odnosi
 • Odnosi VS cilji - kako nam lahko jasno postavljeni cilji pomagajo graditi dobre odnose
 • Kako voditi in prilagajati komunikacijo glede na različne tipe osebnosti
 • Kako krmariti med zahtevami »od spodaj« (podrejeni) in »od zgoraj« (nadrejeni)
 • Čustvena inteligenca in njena vloga v učinkovitem vodenju (2. del)

3. del: Vodstvena komunikacija

 • Formula za dajanje učinkovite povratne informacije
 • Poslušanje in moč dvosmerne komunikacije
 • Kako zagotoviti optimalen prenos informacij znotraj teama/oddelka
 • Komunikacija na preizkušnji: kako asertivno komunicirati tudi pod pritiskom in stresom
 • Učinkovito reševanje konfliktov

4. del: Delegiranje in situacijsko vodenje

 • Ovire za (boljše) delegiranje
 • Kaj delegirati
 • Kako dajati navodila, da jih bo sodelavec pravilno razumel in opravil nalogo
 • 4 napake delegiranja, ki jih vodje pogosto počnejo in kako se jim izogniti
 • Kako delegirati glede na usposobljenost in motivacijo sodelavca – situacijsko vodenje

5. del: Motivacija in razvoj

 • Kako dobro razumem resnične potrebe svojih sodelavcev
 • Kaj v resnici motivira ljudi – vzvodi motivacije
 • Učinkovito spremljanje ciljev in napredka sodelavcev po formuli TAM
 • Zadovoljstvo in učinkovitost = kokoš in jajce
 • Izboljševanje in razvoj – kako uskladiti zahteve, pričakovanja, interese in motivacijo, da izvabite najboljše iz ljudi
 • 5 vprašanj, ki si jih kot vodja morate redno zastavljati, če želite prispevati k razvoju oddelka ter celotnega podjetja

 

Predviden urnik:


Zgoraj navedena vsebina ustreza 20 pedagoškim uram. Z vidika učinkovitosti izobraževanja se priporoča razdelitev na pet srečanj po 5 pedagoških ur z vmesnim enotedenskim razmikom. Posamezen učni sklop traja cca 2 pedagoški uri, nato sledi odmor. Podroben urnik se sestavi po potrditvi vsebine in glede na število udeležencev. Izobraževanje lahko izvedemo v dopoldanskem ali popoldanskem času, tudi čez vikend.

 

Uporabljene metode in tehnike (način dela):
 

Ključno vodilo je praktična usmerjenost na konkretne izzive, ki jo dosežemo z/s:

 • aktivnim vključevanjem udeležencev
 • analizo stanja in potreb
 • individualnimi in skupinskimipraktičnimi vajami z analizo
 • dialogi v skupinah
 • vprašalniki
 • igre vlog
 • »domačo nalogo« kot pripravo na izobraževanje
 • izmenjava izkušenj in primeri dobrih praks
 • akcijski načrti

 

Način preverjanja pridobljenega znanja (na izobraževanju in/ali po):


Preko vaj in akcijskega plana ter sprotnim preverjanjem zastavljenih ciljev Na željo naročnika izvedemo tudi teoretični pisni test. Opcijsko: »follow up« delavnica čez 1 mesec dni po zaključku celotnega izobraževanja v trajanju 5 pedagoških ur, na kateri preverimo uspešnost implementacije znanj v prakso, rešimo morebitne zagate in spodbudimo za nadaljno uporabo znanj.

 

Čas trajanja v pedagoških urah za celoten program: 20


Možni jeziki izvedbe: slovenski, angleški


Potrebna dodatna oprema za izvedbo: Projektor, projekcijsko platno (ali ustrezna stena), flipchart z listi


Najmanjše in največje št. udeležencev: 5-15


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.