Ciljna skupina: Vodje oddelkov, srednji management.

 

Odgovarjamo na vprašanja:
 

 • Kakšna je razlika med uspešnim vodjem in slabim šefom?
 • Katera so glavna načela vodenja?
 • Kako zagotoviti suverenost in pozitivno avtoriteto vodij pri izvajanju vodstvene funkcije?
 • Kako zgraditi optimalni tim in ga voditi skozi izzive današnjega časa?
 • Kako pomembna je vodstvena komunikacija in kateri so ključni elementi vodstvene komunikacije?
 • Zakaj moram biti kot vodja asertiven in kakšni so učinki asertivnega vodenja na zaposlene?
 • Ali lahko vse sodelavce vodim enako, ali je potrebno stil vodenja prilagoditi različnosti sodelavcem?
 • Kako se soočati s problematičnimi zaposlenimi in v primeru konfliktnih situacij?
 • Kako v vodenje vključiti čustveno inteligenco?
 • Kako motivirati zaposlene in izkoristiti moč povratne informacije?
 • Kako skozi delegiranje pridobiti več časa za ukvarjanje z zaposlenimi?
 • Kako učinkovito voditi sestanke z zaposlenimi?
 • Kako voditi z zgledom?

 

Vsebina izobraževanja:
 

Ste vodja ali šef?

 

 • Kako delujem kot vodja - analiza in samoocena obstoječih vodstvenih veščin in vedenj
 • Sem vodja ali šef?
 • Kaj pomeni biti vodja in voditi ljudi? Naloge in funkcije vodenja.
 • Zakaj in koliko se ukvarjati z zaposlenimi in odnosi
 • Ključni principi vodenja, ki pozitivno delujejo na ekipo in rezultate
 • Vodenje s samozavestjo in pozitivno avtoriteto

 

Vodenje in razvijanje potenciala zaposlenih

 

 • Vodenje, usmerjeno v razvoj zaposlenih
 • Orodja razvoja zaposlenih
 • Od potenciala do uspešnosti – tim portolio (optimiziranje ekipe)
 • Stili vodenja, situacijsko vodenje in kako doseči premik zaposlenega v višjo razvojno stopnjo
 • Elementi učinkovitega delegiranja
 • Kaj delegirati, komu delegirati in kako dajati navodila, da jih bo sodelavec pravilno razumel in opravil nalogo

 

Moč vodstvene komunikacije

 

 • Pogoji učinkovitega vodstvenega komuniciranja in elementi vodstvene komunikacije
 • Kako podajati informacije, navodila – formula 4MAT
 • Zavedanje in obvladovanje različnosti - kako lahko z različnimi oz. prilagojenimi načini komunikacije dosegamo boljše rezultate
 • Vodstvena komunikacija kot oblika vplivanja na sodelavca – kako podajati povratno informacijo
 • Vpeljava asertivnosti v vodstveno komunikacijo

 

Vodenje težavnih sodelavcev in reševanje konfliktnih situacij

 

 • Soočanje z izzivi in s »težavnimi« sodelavci
 • Kdo sodi v kategorijo »težavnih sodelavcev«
 • Kako težavni sodelavci vplivajo na ekipo
 • Specifika vodenja težavnih sodelavcev in praktični nasveti, kako z njimi
 • Učinkovito reševanje konfliktov

 

Osebni razvoj vodje in učinkovitost njegovega tima

 

 • Vpliv vodje na učinkovitost zaposlenih
 • Skrb za osebni razvoj in razvoj zaposlenih
 • Kako motivirati ekipo in sebe
 • Doseganje lastnih ciljev in ciljev tima
 • Kako v vodenje vnesti tudi čustveno inteligenco
 • Obvladovanje lastnih čustev vodje v kriznih situacijah

 

Ključno vodilo je praktična usmerjenost na konkretne izzive, ki jo dosežemo z/s:

 • aktivnim vključevanjem udeležencev
 • analizo stanja in potreb
 • individualnimi in skupinskimi praktičnimi vajami z analizo
 • dialogi v skupinah
 • vprašalniki
 • igre vlog
 • »domačo nalogo« kot pripravo na izobraževanje
 • izmenjava izkušenj in primeri dobrih praks
 • akcijski načrti

Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.

Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)