V večini uspešnih podjetjih je mentorstvo že ustaljena praksa. V osnovi gre za prenos znanja, veščin in izkušenj na mlajše sodelavce, novozaposlene, ali za kroženje znanja, opolnomočenje sodelavcev, lahko je eno od orodij medgeneracijskega sodelovanja. V vseh primerih je seveda izjemnega pomena sam proces mentoriranja, ne smemo pa pozabiti tudi na odnos in komunikacijo med mentorjem in mentorirancem. Če tu preprečimo kratek stik, bodo učinki v praksi bistveno večji in hitrejši.

 1. del: Kaj odlikuje uspešnega mentorja in proces mentoriranja
 • Kompetence in odgovornosti mentorja
 • Učinki in pozitivne posledice mentoriranja 
 • Kaj pomeni biti učinkovit in uspešen mentor?
 • Odnos med mentorjem in mentorirancem?
 • Določanje ciljev v procesu mentoriranja po formuli SMART
 • Postopki in proces mentoriranja
 • Orodja, metode, tehnike in pripomočki, ki jih uporablja mentor pri prenosu znanja

 

 1. del: Moč komunikacije in motivacije v procesu mentoriranja
 • Ni pomembno le kaj, temveč kako
 • Ključne komunikacijske veščine, ki jih mora obvladati mentor pri prenosu znanja
 • Kako predajati znanje na jasen, transparenten in razumljiv način; nujnost preverjanje razumevanja pri mentorirancu
 • Motiviranje skozi podajanje povratne informacije
 • Spremljanje napredka v praksi (akcijski načrti, razvojni načrti, check liste,…)
 • Ko pride do »kratkega stika« med mentorjem in mentorirancem oz. kako reagirati v primeru težav, odporov, nedovzetnosti,…

Opcije pri izvedbi:

 

Zgoraj navedena vsebina ustreza 8 pedagoškim uram, kar lahko izvedemo:

 • V obliki enodnevne delavnice
 • V dveh pol-dnevnih srečanjih (priporočam zaradi večje učinkovitosti in boljšega prenosa znanja v prakso)

Število udeležencev: do 15


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.

Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)