Ciljna skupina: Ključni kadri, ki bodo vzgajali svoje naslednike

 

Odgovarjamo na vprašanja:
 

 • Kaj je vloga in naloga mentorja?
 • Kako poteka odnos mentor : mentorca?
 • Kako z mentorcem skleniti zavezništvo in ga ustrezno usmerjati?
 • Kako izdelati mentorski načrt za delo – od prvega srečanja do evalvacije?
 • Kako in kolikokrat potekajo srečanja mentorja z mentorcem?

 

Vsebina izobraževanja z definiranimi cilji:
 

1. del: Definiranje mentorskega procesa

 • Kaj mentorstvo je in kaj ni
 • Razlika med mentoriranjem in coachingom
 • Standardi dobrega mentorskega procesa, ki vodijo v dober mentorski odnos
 • Naloge in odgovornosti mentorja
 • Naloge in odgovornosti mentoriranca
 • Prednost mentorskega procesa za mentorja in mentoriranca
 • Kdo je lahko mentor in lastnosti dobrega mentorja

2. del: Vodenje mentorskega procesa

 • Koraki mentorskega procesa
 • Postavljanje ciljev in zemljevida do ciljev (sposobnosti, znanje, veščine, motivacija)
 • Spremljanje napredka in korekcijski ukrepi
 • Checkliste, ki olajšajo mentorski proces
 • Kako ravnati s težavnimi mentoriranci in tistimi, ki ne dosegajo ciljev?

 

Predviden urnik:
 

Zgoraj navedena vsebina ustreza 4 pedagoškim uram. Posamezen učni sklop traja cca 2 pedagoški uri, nato sledi odmor. Izobraževanje lahko izvedemo v dopoldanskem ali popoldanskem času, tudi čez vikend.

 

Uporabljene metode in tehnike (način dela):


Ključno vodilo je praktična usmerjenost na konkretne izzive, ki jo dosežemo z/s:

 • aktivnim vključevanjem udeležencev
 • analizo stanja in potreb
 • praktičnimi vajamiin igrami vlog z analizo
 • dialogi v skupinah
 • izmenjava izkušenj in primeri dobrih praks
 • akcijski načrti

 

Način preverjanja pridobljenega znanja (na izobraževanju in/ali po):


Preko vaj in akcijskega plana. Na željo naročnika izvedemo tudi teoretični pisni test. Opcijsko: »follow up« delavnica po enem mesecu od zaključka izobraževanja (oziroma odvisno od intenzivnosti mentorskega programa) v trajanju 3 pedagoške ure, na kateri preverimo uspešnost implementacije znanj v prakso, rešimo morebitne zagate in spodbudimo za nadaljno uporabo znanj.


Čas trajanja v pedagoških urah za celoten program: 4


Možni jeziki izvedbe: slovenski, angleški

 

Potrebna dodatna oprema za izvedbo: Projektor, projekcijsko platno (ali ustrezna stena), flipchart z listi


Najmanjše in največje št. udeležencev: 6-12


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.