Ciljna skupina: Različni profili sodelavcev.

 

Odgovarjamo na vprašanja:
 

 • Kako ozavestit različne motivacijske dejavnike?
 • Kako lahko vplivam na motivacijo sodelavcev?
 • Kaj me motivira na mojem delovnem mestu in v organizaciji?
 • Kaj je notranja in kaj zunanja motivacija?
 • Kdaj potrebujem samo motivacijo in kako jo izvedem?
 • Kako izdelati akcijski načrt za motiviranje svojih sodelavcev? – konkretna naloga
 • Kako sprejemati motivacijske dejavnike sodelavcev, ki se močno razlikujejo od mojih?

 

Vsebina izobraževanja z definiranimi cilji:

 

1. del: Motivacijski vzvodi

 • Zakaj počnemo, kar počnemo - kaj resnično motivira ljudi in kako zelo smo si pri tem lahko različni
 • Vloga vrednot in ciljev pri motivaciji
 • Identifikacija in analiza lastnih motivacijskih dejavnikov
 • Identifikacija in analiza lastnih de-motivacijskih dejavnikov

2. del: Vplivanje na motivacijo pri sebi in drugih

 • Notranja in zunanja motivacija – pomen ene in druge v celotni motivacijski sliki
 • Vplivanje na lastno motivacijo preko modela NPP in členjenja ciljev
 • Ali lahko zmotiviramo nemotiviranega
 • Vplivanje na motivacijo pri sodelavcih z ustvarjanjem okolja, ki podpira njegove motivacijske vzvode
 • Čustvena inteligenca kot zemljevid do motivacije in razumevanja drugih
 • Priprava osnutka za izdelavo motivacijskega načrta skupaj s sodelavcem

 

Predviden urnik:


Zgoraj navedena vsebina ustreza 6 pedagoškim uram. Posamezen učni sklop traja cca 2 pedagoški uri, nato sledi odmor. Izobraževanje lahko izvedemo v dopoldanskem ali popoldanskem času, tudi čez vikend.

 

Uporabljene metode in tehnike (način dela):

 

Ključno vodilo je praktična usmerjenost na konkretne izzive, ki jo dosežemo z/s:

 • aktivnim vključevanjem udeležencev
 • analizo stanja in potreb
 • vprašalniki za samoevalvacijo
 • dialogi v skupinah
 • izmenjava izkušenj in primeri dobrih praks
 • akcijski načrti

 

Način preverjanja pridobljenega znanja (na izobraževanju in/ali po):


Preko vaj in akcijskega plana. Na željo naročnika izvedemo tudi teoretični pisni test. Opcijsko: »follow up« delavnica po enem tednu od zaključka izobraževanja v trajanju 2 pedagoških ur, na kateri preverimo uspešnost implementacije znanj v prakso, rešimo morebitne zagate in spodbudimo za nadaljno uporabo znanj.

 

Čas trajanja v pedagoških urah za celoten program: 6


Možni jeziki izvedbe: slovenski, angleški


Potrebna dodatna oprema za izvedbo: Projektor, projekcijsko platno (ali ustrezna stena), flipchart z listi


Najmanjše in največje št. udeležencev: 5-10


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.

Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)