Aktivno staranje delovne sile (ASI)

 

Kako vam lahko pomagamo

 

V našem podjetju ponujamo celovito in profesionalno podporo podjetjem pri pripravi prijave za razpis Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI). V letu 2021 bodo ponovno na voljo sredstva namenjena podjetjem za izobraževanje zaposlenih oseb, ki so starejši od 50 let.

V preteklih letih smo pomagali mnogim podjetjem pri pripravi prijave za razpis, ter vodenju celotnega projekta. Lahko se pohvalimo, da je eno izmed podjetij, za katero smo vodili projekt, bilo izbrano za primer dobre prakse.

Pripravimo vam strategijo za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, individualni načrt osebnega in poklicnega razvoja ter usposabljanja za vaše zaposlene.

 

Pohvala za dobro opravljeno delo 

 

Zakaj bi se odločili za ta korak

 

Zaradi zviševanja povprečne starosti, lahko pričakujemo, da bomo morali delati dlje časa, zato bodo podjetja morala poskrbeti za starejše zaposlene in za njihove kompetence in znanje. Projekt ASI je namenjen ravno temu, saj delodajalcem zagotavlja podporo za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuja izobraževanje starejših ter jih motivira.

Skrb za svoje zaposlene je ključ do uspešnega podjetja. Tu je priložnost da se poskrbi za ranljivo skupino starejših, kateri lahko z nadgradnjo svojih bogatih izkušenj prinesejo uspeh ali dobro podlago za mlade, ki jih bodo imeli za svoje mentorje.

 

Komu je namenjeno

 

Ciljna skupina razpisa so zaposleni, starejši od 50 let, kateri lahko na ta način pridobijo kompetence in znanja, s katerimi bodo lahko še bolj uspešni na svojem delovnem mestu in pripomorejo k nadaljnjemu razvoju.

 

Kdo financira

 

Projekt ASI se izvaja pod okriljem Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Sofinancirata ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Naša izobraževanja

 

Nudimo vam tudi izobraževanja na področju računalništva, jezikov, računovodska in knjigovodska usposabljanja ter mehkih veščin. Naša izobraževanja so kvalitetna, pripravljamo jih skrbno in usmerjeno v udeležence, saj nam je v interesu, da udeleženci čim več odnesejo od tečaja.

 

Za več informacij nas pokličite na telefon 01 513 14 52 ali po elektronski pošti mateja.koderman@microteam.si 

 

Izkoristite sredstva za razvoj kompetenc starejših od 50 let, saj je to generacija z izkušnjami, znanjem in modrostjo.


Povpraševanje - Želim izvedeti več