V zadnjem času lahko spremljamo narast ponudb za zaposlitev na področju knjigovodstva in računovodstva. Pa bi znali navesti kaj dela knjigovodja drugače od računovodje? Oba sta v pogovornem jeziku pogosto enačena, kar je napačno.

 

Knjigovodja pomaga računovodjem pri zbiranju, preverjanju in analizi finančnih podatkov, podrobneje zbira in ureja knjigovodske podatke, knjiži nastale poslovne dogodke, vodi poslovne knjige in izdeluje knjigovodske obračune. Lahko dela samostojno, v javnem ali zasebnem sektorju.

 

Računovodja pa skrbi za računovodsko predračunavanje, analiziranje in nadziranje podatkov. Skrbi, da poslovno-finančni posli v podjetju potekajo v skladu z veljavnimi pravilniki, računovodskimi standardi ter zakonskimi predpisi. Sestavlja bilance, računovodska poročila, zaključne račune ter poslovna in finančna poročila. Računovodja se lahko zaposli v velikem, srednjem in malem podjetju, v javnem ali zasebnem sektorju. Nekateri računovodje pa imajo svoje računovodske servise.

 

Pridobitev poklica

Na videz precej nedostopna pot do pridobitve poklica računovodje se lahko kaj hitro spremeni v dokaj enostavno dostopni poklic. Govorimo o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK), ki je uradno potrdilo, s katerim lahko dokažemo usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

 

Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem in podobno. NPK vam tako omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite ter ne izgubljate dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.

 

Kaj pridobimo z NPK Računovodje ali NPK Knjigovodje

Z NPK imamo možnost relativno hitre pridobitve uradne listine za opravljanje poklica, saj se upoštevajo naše delovne izkušnje in že pridobljena znanja. Omogoča nam napredovanje na poklicni poti ali iskanje druge zaposlitve, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe oziroma končati formalni izobraževalni program. Lažje tudi prehajamo iz ene dejavnosti ali enega podjetja v drugega. Prav tako podjetjem pomaga pri pridobivanju formalnih podlag za zaposlovanje ali ohranjanje delovnih mest, napredovanje v primeru neustrezne izobrazbe. Podjetjem pa omogoča, da nova znanja, pridobljena na delovnih mestih zaposlenih, ustrezno ovrednotijo in povečajo njihovo motivacijo ter svojo konkurenčnost na tržišču.

 

Ne glede, če smo popolni začetnik v svetu računovodstva ali imamo že nekaj računovodskega predznanja, ali če bi želeli začeti z delom v nekem računovodskem oddelku ali pa bi radi vodili računovodstvo v podjetju, nam znanje za pridobitev NPK kvalifikacije za računovodjo ali knjigovodjo pride prav.

 

Če ste se znašli na življenjski točki, kjer bi vam NPK knjigovodstva ali NPK računovodstva lahko odprl novo poklicno pot, ste prišli na pravo mesto. Naši strokovnjaki so za vas pripravili usposabljanje, kjer vas bomo učinkovito pripravili za delo na področju računovodstva in na izpit za pridobitev NPK nacionalne poklicne kvalifikacije:

 

  • tečaj za pridobitev NPK za Knjigovodjo: Na tečaju se boste naučili samostojno opravljati tako osnovna kot tudi bolj strokovno poglobljena knjigovodska dela. Na tečaju bomo obravnavali tematike kot so različni načini vodenja knjigovodstva, knjiženje, davki, dajatve in računovodski izkazi, obračunavanje in izdelava poslovnega izida. Program zajema vse vsebine, ki jih potrebujete za pristop k izpitu za nacionalno poklicno kvalifikacijo za Knjigovodjo.

 

  • tečaj za pridobitev NPK za Računovodjo: Na tečaju boste pridobili obsežnejše znanje računovodstva. Osvojili boste strokovna znanja in veščine s področja osnov računovodstva, stroškovnega in poslovodnega računovodstva, analize računovodskih izkaz, poslovnih financ, davčnega računovodstva, organizacije računovodstva in računalniškega knjigovodstva. Program zajema vse vsebine, ki jih potrebujete za pristop k izpitu za nacionalno poklicno kvalifikacijo za Računovodjo.

 

Pošljite povpraševanje in poslali vam bomo ponudbo za izbrani tečaj:


Povpraševanje - Prijava


Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)