V tednu med 21. marcem in 24. marcem smo gostili dva nemška strokovnjaka za inovativno poučevanje jezikov po PDL metodi. PDL metodo je leta 1977 oblikoval francoski strokovnjak dr. Bernard Dufeu. Njegovo prepričanje je bilo, da se vsak posameznik najlažje nauči novega jezika, če je med učenjem sproščen in deluje v varnem okolju. Med samim učenjem so udeleženci v nenehnem gibanju, kjer večinoma komunicirajo v ciljnem oz. tujem jeziku.

 

Lara Vincent in Robert Zammit sta nemška strokovnjaka, ki smo ju gostili in, ki sta poskrbela za neverjetno vzdušje na delavnici, ki je v Sloveniji praktično še ni bilo.

Spoznali smo različne oblike in vaje za lažje poučevanje in učenje angleščine. PDL metod je popolnoma nekonvencionalna oblika poučevanja, saj posameznika v skupini izpostavi in ga skozi različne vaje pripelje od zastoja v komunikaciji v tujem jeziku do sproščenega komuniciranja brez vnaprej pripravljenih predlogov.

 

 

Vaja: 'Mirroring oz. zrcaljenje'. Predavatelj ima vlogo 'zrcala', sedi za udeleženko in ji v njej tujem jeziku razločno govori besede, besedne zveze in stavke. Udeleženka je v vlogi 'odmeva' in ponavlja za njim z masko na obrazu, ki ustvari vtis mehurčka oz. varnosti.

 

 

Drugi del vaje 'mirroring oz. zrcaljenje'. Udeleženka ima v tem primeru masko, s katero vidi druge udeležence. Vtis mehurčka je v tem primeru manjši. Pri tretjem delu je udeleženka brez maske.

 

Po krajši jutranji meditaciji smo pričeli z vajami: zrcalo in zrcaljenje predavatelja (mirroring method), kjer učenec poda izbrano besedo, predavatelj začne z oblikovanjem stavkov z rabo te besede, učene pa nato ponavlja za predavateljem. Skozi vajo se počasi oblikuje prosti dialog. Sledile so različne vaje, ki so večinoma obsegale skupinsko delo (s pomočjo realnih situacij smo oblikovali karakterja in oblikovali njuni življenjski zgodbi, nato je sledila še igra, kjer sta se karakterja srečala). Aktivnosti so bile zelo raznolike, vedno pa so nas spodbujale h govorjenju v tujem jeziku, iskanju novih izrazov in posredni rabi slovnice.

Teden je hitro bil pri koncu, vsi tečajniki pa smo bili opremljeni z novimi idejami v poučevanju jezikov, za katere vemo, da bodo prinesle željene učinke tudi pri naših udeležencih predavanj.

 

Osebno mnenje tečajnice: Daniela Razzier Tajić: »Zelo zanimivo, koristno in uporabno. Najboljše usposabljanje, ki sem ga kadar koli doživela.«