Brezplačno digitalno opismenjevanje starejših po vsej Sloveniji. 7. 7. 2023 je Dom starejših Hrastnik obiskala tudi ministrica za digitalno preobrazbo, dr. Emilija Stojmenova Duh. V 15 dneh od pričetka projekta Mobilni heroji 2, se je v okviru usposabljanj uspešno digitalno usposobilo in opolnomočilo več kot 250 starejših iz 15 krajev po Sloveniji. Z mobilno učilnico bomo sicer v naslednjih petih mesecih obiskali skupno več kot 100 rurarlnih krajev in v usposabljanja vključili več kot 1600 starejših. Usposabljanja se izvajajo ob finančni podpori Ministrstva za digitalno preobrazbo. 

 

Z mobilno učilnico želimo doseči vse vasi v Sloveniji

 

Projekt Mobilni heroji 2 pomembno prispeva k zmanjšanju izobraževalne vrzeli na področju IKT med mestnimi in podeželskimi območji, hkrati pa zmanjšuje razkorak med starejšim prebivalstvom v Sloveniji in hitrim napredkom tehnologije. 

 

Projekt Mobilni heroji 2 izvajamo v sodelovanju z Zavodom za medgeneracijsko sodelovanje, Simbioza Genesis, socialno podjetje, kjer z mobilno učilnico potujejo po Sloveniji že od julija 2021. Direktorica Simbioze, Ana Pleško, je ob obisku ministrice na lokaciji digitalnega usposabljanja v Domu starejših Hrastnik povedala: “V okviru digitalnega usposabljanja s Simbioza Mobiln@ smo od leta 2021 izobrazili že 3.200 starejših oseb ter izvedli več kot 730 ur delavnic. Naš dosežek se je raztezal prek več kot 160 slovenskih krajev, kjer smo s potujočo učilnico prevozili več kot 30.000 kilometrov. Zavedamo se, da številke same po sebi ne pomenijo veliko, če ne razumemo, kako pomemben je ta mejnik v naših prizadevanjih za digitalno vključenost vseh starejših. Zato smo še bolj zagnani in odločeni, da dosežemo kar največ lokacij po vsej Sloveniji. Veseli me, da je Ministrstvo za digitalno preobrazbo prepoznalo pomembnost projekta in velika zahvala ostalim podpornikom, ki  verjamejo v našo vizijo. Skupaj smo naredili pomemben korak naprej in skupaj bomo gradili bolj povezano in vključujočo družbo za vse generacije."

 

Utrinek iz delavnice v DSO Hrastnik

 

Direktor Micro Team, d.o.o., Andrej Jerak, je o sodelovanju v projektu povedal: "V obdobju epidemije korona virusa, ko so bili družabni stiki zoženi na minimum, se je po eni strani potrdil pomen digitalizacije, po drugi strani pa so se jasno razkrile razvojne pomanjkljivosti digitalizacije Slovenije, še posebno pri generaciji 55+. Da je prihodnost lahko obetavnejša, to dokazujemo z izvajanjem projekta Mobilni heroji, kjer seznanjamo generacijo 55+ z novimi in enostavnejšimi digitalnimi možnostmi. Z varno in pravilno uporabo pametnih telefonov, računalniških tablic in osebnih računalnikov, udeležencem približamo svet. Rezultati vsake delavnice nas naredijo srečne saj ugotavljamo, da kandidati začetniki izgubijo strah pred digitalnimi aparati, postanejo zvedavi in si želijo odkrivati nove možnosti digitalizacije."

 

Andrej Jerak, utrinek iz delavnice v DSO Hrastnik

 

Da je informacijska-komunikacijska tehnologija močno prepletena z našim življenjem, je jasno. Sočasno pa pozabljamo, da v takšnem okolju — prepletenim z digitalnim tehnologijami — živijo tudi starejši. Zato je ključnega pomena, da jim omogočimo izobraževanje in podajanje informacij o pravilni uporabi teh tehnologij. Na ta način lahko povečamo njihovo samostojnost, neodvisnost ter izboljšamo kakovost njihovega življenja.

 

»Plemenitimo znanje in utrjujemo medgeneracijske družbene vezi«

 

S projektom želimo uspešno preseči tradicionalne omejitve ‘štiri-stenske’ učilnice in omogočiti medgeneracijsko učenje na terenu.

 

Ministrica za digitalno preobrazbo, dr. Emilija Stojmenova Duh, dodala:  “Naravnost navdihujoče je, kadar mlajši lahko učijo starejše. S tem izkažemo tako spoštovanje kot tudi svojevrstno zahvalo, saj plemenitimo znanje in utrjujemo medgeneracijske družbene vezi. Ko posebej za to usposobljeni učitelji pomagajo starejšim uporabljati računalnik in mobilni telefon pri svojih vsakdanjih opravilih, in ko starejši vidijo, kako jim te naprave, ki so se jih doslej morda tudi nekoliko bali, lahko olajšajo življenje, smo vsi bolj zadovoljni, hkrati pa se tako tudi nenehno učimo.”

Utrinek iz delavnice v DSO Hrastnik

Cilj tako projekta Mobilni heroji je izničiti izobraževalne razlike med mestnimi in podeželskimi območji na področju informacijskih komunikacijskih tehnologij ter hkrati zmanjšati vrzel v digitalnih veščinah med starejšim prebivalstvom v Sloveniji in hitrim tehnološkim napredkom.

 

Simbioza Mobiln@ potuje po celotni Sloveniji, tokrat je obisk potekal v Domu starejših Hrastnik. V.d. direktor Doma starejših Hrastnik, Klemen Vidmar, je ob obisku povedal: »Veseli nas, da smo bili med prvimi domovi v Sloveniji, pri katerih je bilo pod okriljem projekta Mobilni heroji 2, s pomočjo potujoče učilnice Simbioza Mobilna@ in pod okriljem Ministrstva za digitalno preobrazbo izvedeno digitalno usposabljanje za naše stanovalce. Navdušeni smo nad pozitivnim odzivom naših stanovalcev, ki so pokazali veliko zanimanje za delavnico. Delavnica je naletela na dober odziv tudi v lokalnem okolju, kar je za nas veliko priznanje, saj se ves čas trudimo biti aktivno vključeni  v dogajanje v naši občini.«