Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica. Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. NPK vam tako omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite ter ne izgubljate dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.
 

Postopek pridobivanja NPK se v splošnem deli na tri sklope in sicer v 1. sklopu se opravi prijava kandidata, v 2. sklopu sledi svetovanje kandidatu in priprava njegove zbirne mape (potrdila, dokazila, referenčna pisma, izdelki, priznanja …), v 3. sklopu pa se opravlja preverjanje in potrjevanje NPK.

 

Seznam aktualnih NPK tečajev si lahko ogledate TUKAJ.

Več o NPK si lahko preberete na www.npk.si