sofinancira Evropska Unija

 

Namen: Javni razpis za projekt Digitalni korak 2024 financira izvedbo neformalnih izobraževanj za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije, starih 30 let in več. S tem udeleženci izobraževanj krepijo zavest o prednostih uporabe digitalnih orodij, povečujejo zaupanje v digitalne tehnologije ter spodbujajo njihovo odgovorno in varno uporabo.

 

Cilji: Cilji razpisa so pridobivanje in dvig osnovnih ter naprednih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev Slovenije, starih 30 let in več, ter spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo.

 

Ciljna skupina: Ciljna skupina neformalnih izobraževanj po tem javnem razpisu so odrasli prebivalci Republike Slovenije, stari 30 let in več, ki nimajo digitalnih kompetenc ali pa že imajo osnovne digitalne kompetence.

 

Načrtovane izvedbe: V letih 2024 in 2025 bomo v podjetju Micro Team izvedli 68 skupin, od tega 26 izobraževanj za osnovni nivo in 42 izobraževanj za napredni nivo. 

 

RAZPISANA IZOBRAŽEVANJA

Vsebina tretjega zavihka...

 

digi.si          

 

    

 

 

 

Projekt se izvaja v okviru javnega razpisa JR DDK 2024-205: Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanje za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 in je sofinanciran s strani Evropske unije in Ministrstva za digitalno preobrazbo.


Povpraševanje - Želim izvedeti več


Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)