V okviru programa Erasmus+ organizacije, aktivne na področju izobraževanja in usposabljanja prejmejo podporo Evropske unije za izvajanje projektov, ki spodbujajo različne vrste mobilnosti.

 

Program ERASMUS + KA122-ADU Mobilnost osebja in učečih se v izobraževanju odraslih za neakreditirane institucije: SOCIALNA INKLUZIJA MARGINALIZIRANIH SKUPIN IN NJEN UČINEK NA MOTIVACIJO (Inclusive education for marginalized learners and its impact on motivacion)

 

Opis projekta:

V okviru Erasmus+ projekta Socialna inkluzija marginaliziranih skupin in njen učinek na motivacijo želimo osebju v izobraževanju odraslih omogočiti drugačno izkušnjo učenja in spoznati nove metode poučevanja in motiviranja odraslih ter se povezati z drugimi organizacijami z namenom izmenjave dobrih praks er širjenja socialne mreže v Evropi.

 

Cilj projekta:

Z izvedbo projekta želimo izboljšati in razviti kompetence izobraževalcev in drugega osebja v izobraževanju odraslih za učinkovito doseganja, svetovanje, motiviranje in izvedbo izobraževanj za učeče se odrasle z manj priložnostmi.

 

Čas trajanja projekta:

Začetek projekta: 1. 12. 2022

Zaključek projekta: 30. 11. 2023

 

Izvedba:

V času izvajanja projekta bodo potekale različne aktivnosti:

  • Načrtovanje pripravljalnih dejavnosti
  • Mobilnost osebja s tečajem usposabljanja v tujini na temo poučevanja marginaliziranih skupin skozi različne aktivnosti, ki temeljijo na motivaciji, raznolikosti, empatiji in interesu učečih se
  • Vabljena strokovnjaka bosta v Sloveniji izvedli tečaj alternativne metode PDL
  • Interno izobraževanje in predaja pridobljenega znanja ostalim sodelujočim v organizaciji
  • Razvoj in uporaba novih inovativnih pristopov in metod v izobraževanju odraslih v organizaciji
  • Evalvacija in spremljanje rezultatov uporabe metod v izobraževanju odraslih v organizaciji
  • Deljenje rezultatov in promocija projekta

 

Aktualno o projektu:

 

Rezultati projekta:

V okviru projekta smo pripravili brošuro, v slovenskem in angleškem jeziku, ki vsebuje celovit pregled aktivnosti in konkretno predstavitev PDL medote z vajami, v drugem delu pa predstavimo kako prepoznati rasizem, empatično komuniciranje, ki temelji na nenasilni komunikaciji ter ogrevalne vaje, ki jih lahko uporabimo tekom naših usposabljanj.

 

Sodelujoče organizacije:

Prijavitelj projekta:

Micro Team

 

Partnerji projekta:

Edu plus

resonanz

 

Finančna podpora:

Projekt sofinancira Evropska unija in se izvaja v okviru programa Erasmus+ Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov – Mobilnost za učeče se in osebje v izobraževanju odraslih.

Evropska unija

Erasmus +