AutoCAD je zelo razširjen programski paket za računalniško podprto konstruiranje (CAD - computer assisted design). Obsega 2D in 3D risanje, z mnogimi dodatki pa je uporaben na različnih tehniških področjih: strojništvo, lesarstvo, gradbeništvo, arhitektura, geodezija in elektrotehnika. Razširjeni dodatki (nadgradnje) AutoCADa so Autodesk Inventor, Architectural Desktop, Autodesk Map 3D, Mechanical Desktop, Genius 2D in 3D. Omogočajo strojniško konstruiranje, ki vključuje tudi za modeliranje delov in sestavov v 3D. AutoCAD razvija podjetje Autodesk, teče pa izključno na operacijskem sistemu Microsoft Windows. Prva različica je bila predstavljena leta 1982, trenutna različica pa je AutoCAD 2012. Datotečna zapisa DWG in DXF, ki jih je uvedel AutoCAD sta postala neformalni standard za CAD programje.
 

 

Na tečaju boste spoznali:

Kako si lahko pomagate z programom AutoCAD pri  pripravi risbe nato  risanje elementov v 2D pogledu - ravninskem koordinatnem sistemu, opremljanje in izrisovanje risbe. S pridobljenim znanjem boste lahko samostojno upravljali s spodaj navedenimi postopki in jih učinkovito uporabljali v praksi.

Tečaj je namenjen:

 •  Vsem uporabnikom, ki se želijo spoznati z osnovami tehničnega risanja na računalniku.
 • kandidatom za pridobitev ECDL spričevala
   

Povzetek vsebine tečaja


Začetek dela z Autocadom:

 • zagon programa, vnašanje ukazov, delo z datotekami, izhod iz programa
 • osnovne nastavitve


Osnovni ukazi:

 • določanje vidnega polja risbe, načini podajanja točk in koordinatni sistemi
 • risanje črt, pravokotnikov, krogov, krožnih lokov
 • premikanje elementov, kopiranje elementov
 • posnetja robov, obnavljanje risbe, razdruževanje elementov
 • nastavljanje tipa črt, ravnine risanja


Spreminjanje risbe:

 • brisanje elementov, podaljševanje, skrajševanje, zrcaljenje, vrtenje, spreminjanje lastnosti elementov
 • preslikava lastnosti, zaokroževanje robov, razmnoževanje elementov
 • merjenje razdalj, preklic ukaza


Ukazi za hitrejše risanje:

 • risanje vzporednic, konstrukcijskih črt
 • določanje dolžine elementom, povečevanje in raztegovanje elementov


Izdelava šrafur in kotiranje:

 • šrafiranje, kotiranje, kotiranje kotov, premerov in polmerov
 • spreminjanje kot


Vnos besedila in izrisovanje:

 • nastavitev stila besedila, vnos besedila v risbo, spreminjanje lastnosti besedila
 • izdelava glave in okvirja risbe, izrisovanje risbe na papirZahtevano predznanje: Predelana tematika iz enega od tečajev Windows

Dela se na trenutno naj aktualnejši različici. Po želji možna izbira različice. V posamezni različici lahko izbirate med posamezno verzijo (slovenska/angleška verzija).

 
ECDL CAD 

Trajanje tečaja: 30 ur / 7 dni
Cena tečaja: 666,90 EUR

Na tečaju boste spoznali:

Naprednejša orodja programa, ki vam bodo olajšala in pospešila delo. Spoznali se boste z najosnovnejšimi prijemi 3D risanja. S pridobljenim znanjem boste lahko samostojno upravljali s spodaj navedenimi postopki in jih učinkovito uporabljali v praksi.

Tečaj je namenjen:

 • Vsem uporabnikom, ki želijo nadgraditi svoje znanje v uporabi programa in se dotakniti prostorskega risanja.

 

Povzetek vsebine tečaja


Pregled in utrditev temeljnih ukazov in postopkov:

 

 • možnosti pri izbiranju elementov
 • možnosti pri delu z ravninami
 • uporaba šablonske risbe


Dodatni ukazi za risanje in spreminjanje risbe:

 • vnašanje podukazov, delo z oprijemkami, risanje črtovja, popravljanje črtovja, risanje kolobarjev, enakostraničnega mnogokotnika, traku
 • ravninska zapolnjena ploskev, vključitev in izključitev zapolnjenosti
 • risanje elipse, prostoročno risanje, vnašanje posameznih točk, nastavitev oblike in velikosti oznake točke
 • risanje in spreminjanje sestavljenega sloga z določitvijo sloga
 • delo s tekstom
 • dodatni ukazi za spreminjanje besedila


Uporabniški koordinatni sistemi, regije in bloki:

 • uporabniški koordinatni sistemi
 • regije, bloki
 • čiščenje risbe
 • novejši ukazi AutoCADa


Modelni in papirni prostor, okna, izrisovanje risbe:

 • pogledi na risbo
 • zaslonska okna
 • papirni prostor
 • priprava risbe na izris na tiskalniku ali ploterju


Prostorsko risanje - 3D:

 • izbira opazovalne točke
 • vnašanje prostorskih koordinat
 • načini predstavitve prostorskih objektov
 • prikaz prostorskih teles s trdimi telesi - 3D modeliranje


Zahtevano predznanje: Predelana tematika iz  tečaja AutoCAD - začetni tečaj.

Dela se na trenutno naj aktualnejši različici. Po želji možna izbira različice. V posamezni različici lahko izbirate med posamezno verzijo (slovenska/angleška verzija).

 
Trajanje tečaja: 30 ur / 7 dni
Cena tečaja: 832,65 EUR
To izobraževanje je namenjeno zaključenim skupinam, kjer se lahko skupini tako tematsko kot tudi časovno in krajevno popolnoma prilagodimo. Za izvedbo prilagojenega programa z zahtevnejšim nivojem, se dogovorimo glede na vaše potrebe.

Skupaj s predavateljem oblikujemo program, ki bi najbolje zadovoljil vaše zahteve in se čim bolj približal vašim željam.

Konkretna vprašanja lahko pripravite vnaprej ali pa jih med tečajem postavite predavatelju. Zahtevnejše tematike pripravimo po predhodnem dogovoru skupaj z vajami.

 
Trajanje tečaja: po dogovoru
Cena tečaja: po dogovoru

Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec (v polje za sporočilo vpišite kateri CAD tečaj vas zanima, oziroma vse vaše želje) in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.