Program splošnega neformalnega izobraževanja odraslih.
 

Kompetenci ki jih pokriva izobraževalni program sta:

  • digitalna pismenost in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
  • samoiniciativnost in podjetnost


Udeleženci se usposabljajo za pridobitev digitalnih kompetenc, ki jim bodo pomagale uporabljati računalniško tehnologijo za oblikovanje fotografije. Odrasli postajajo z usposobljenostjo v tem programu IKT pismeni na področju fotografije. Pridobljeno znanje jim služi za aktivno preživljanje prostega časa, lahko je tudi osnova za nadaljevanje poklicne poti. Slikovne predstavitev so osnovno orodje v medčloveškem sporazumevanju.


Slikovna predstavitev je osnovno orodje v medčloveškem sporazumevanju. To je naloga, ki jo naši možgani najbolje opravljajo. Kar 30 odstotkov možganskih zmogljivosti je namenjenih vizualizaciji. Zato ni presenetljiv hiter razvoj računalniške grafike, v desetih letih.


Program obsega slike in fotografije, ki so ustvarjene s pomočjo računalnika oziroma programov, ki podpirajo bitmap in vektorsko grafiko. Za uporabo slik na računalniku, moramo sliko pretvoriti v digitalno domeno. Digitalna slika je običajno predstavljena z dvodimenzionalnim poljem, ki vsebuje podatke o grafičnih točkah slike. Grafična točka je osnovni gradnik digitalne slike in predstavlja naslovljivo slikovno piko. Podatki, pridruženi vsaki grafični točki, pa opisujejo barve, jakost barve ipd.
 

Program razvija samoiniciativnost in podjetnost, kar pomeni sposobnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli. Podjetniški odnos označuje dajanje pobud, proaktivnost, neodvisnost in inovativnost v zasebnem in socialnem življenju, kakor tudi v službi. Vključuje tudi motivacijo in odločenost za doseganje ciljev, osebnih ali takih, ki so skupni s cilji drugih, vključno na delu


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.