Program splošnega neformalnega izobraževanja odraslih.
 

Kompetenca, ki jo pokriva izobraževalni program je digitalna pismenost.


Cilji izobraževalnega programa so:

  • naučiti se osnovne pojme povezane z informacijsko tehnologijo,
  • naučiti se uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema,
  • naučiti se pisati, oblikovati in tiskati besedilo,
  • naučiti se uporabljati spletne storitve in elektronsko pošto,
  • naučiti se rokovati z bankomati,
  • naučiti se uporabljati e-bančništvo.


Kompetenca, ki jo pokriva izobraževalni program je digitalna pismenost kar pomeni, da bo udeleženec poznal glavne dele osebnega računalnika in njegove funkcije, ki mu bodo v pomoč in mu bodo olajšale vsakodnevna opravila, ki jih lahko opravi s pomočjo računalnika.
 

Ekonomske in družbene spremembe spreminjajo značilnosti temeljnih spretnosti, ki omogočajo delovanje v delovnem, družinskem in družbenem življenju. O tem govori Memorandum o vseživljenjskem učenju (2000), ki v prvem ključnem sporočilu določa informacijsko pismenost kot eno od novih temeljnih spretnosti, ki je potrebna za aktivno sodelovanje v družbi znanja


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.

Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)