Tečaj je namenjen:

Vodjem oddelkov, vodjem projektov, poslovnim sekretarjem, managerjem ...


Na tečaju boste spoznali:

Osnovne prijeme v zelo priljubljenem in sposobnem programu za načrtovanje in vodenje aktivnosti in projektov. S pridobljenim znanjem boste lahko samostojno izdelovali, spremljali in nadzirali časovne razporeditve dogodkov in celotnih manj in predvsem bolj zahtevnih projektov
 

Povzetek vsebine tečaja

 

 • Osnove dela s projekti
  • definicija projekta
  • pojmi pri vodenju projekta
  • načrt projekta v sedmih korakih
  • osnovni izrazi pri delu s projekti
  • metode dela MS Projecta
  • načrtovanje s pomočjo MS Projecta

 

 • Delovno področje MS Projecta
  • opis ekrana
  • postopki pri delu z miško
  • uporaba menijev
  • različni pogledi v MS Projectu
  • vnos osnovnih podatkov o projektu
  • izgradnja projekta
  • prvo shranjevanje projekta
  • več nivojska struktura projekta

 

 • Načrtovanje projekta
  • projektni koledar
  • izdelava projektnega urnika
  • dodajanje izvajalcev in opreme v projekt
  • naredite koledar virov
  • vnos stroškov
  • samostojna naloga

 

 • Vodenje projekta
  • vodenje projektnega urnika
  • preverjanje podatkov o projektu
  • ugotavljanje kritičnih projektnih nalog
  • ugotavljanje nekritičnih projektnih nalog
  • vodenje in usklajevanje zmogljivosti
  • shranjevanje projektnega načrta (predvideni podatki)
  • sledenje razvoju projekta

 

 • Delo s podatki
  • filtriranje in razvrščanje podatkov
  • tiskanje in izdelava poročil
  • preimenovanje imen stolpcev


Zahtevano predznanje: Predelana tematika  Windows in Excel - začetni tečaj.
 
Dela se na trenutno naj aktualnejši različici. Po želji možna izbira različice.

 

Trajanje tečaja: 20 ur / 5 dni
Cena tečaja: 488 EUR

 

Microsoft Project - izbrana poglavja (trajanje/cena: po dogovoru)

 

Ponudimo vam lahko tudi prilagojeno izobraževanje, ki je namenjeno zaključenim skupinam, kjer se lahko skupini tako tematsko kot tudi časovno in krajevno popolnoma prilagodimo. Za izvedbo prilagojenega programa z zahtevnejšim nivojem, se dogovorimo glede na vaše potrebe.

Skupaj s predavateljem oblikujemo program, ki bi najbolje zadovoljil vaše zahteve in se čim bolj približal vašim željam.

Konkretna vprašanja lahko pripravite vnaprej ali pa jih med tečajem postavite predavatelju. Zahtevnejše tematike pripravimo po predhodnem dogovoru skupaj z vajami.


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.

Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)