Na tečaju boste spoznali:

Seznanili se boste z osnovnimi  prijemi v najbolj uporabljeni elektronski preglednici. S pridobljenim znanjem boste lahko samostojno oblikovali in izpisovali izdelane tabele in grafikone.

Program je namenjen:

 • Uporabnikom v oddelkih, poslovnim sekretarjem, računovodjem, komercialistom, referentom
 • kandidatom za pridobitev ECDL spričevala

 

Povzetek vsebine tečaja

 

 • Uvod in osnove uporabe
  • prvi koraki pri delu s preglednicami (zagon in zapiranje Excela, odpiranje ene ali več obstoječih preglednic, izdelava nove preglednice, shranjevanje na določeno lokacijo na disku in disketi, shranjevanje med delom, shranjevanje z drugim imenom, shranjevanje v drugem datotečnem formatu, preklapljanje med delovnimi listi in preglednicami, način uporabe pomoči v preglednici, zapiranje preglednice)
  • spreminjanje osnovnih nastavitev in delovno okolje (meniji, orodne vrstice z možnostmi prikaza in skrivanja, vnosna vrstica, delovno področje, vrstica stanja, povečava delovne površine, zamrzovanje naslovne vrstice in stolpca preglednice, sprememba osnovnih nastavitev v Excelu)
    
 • Operacije v celicah
  • premikanje po preglednici
  • pravilno vstavljanje podatkov (vnos številk, besedila in datumov)
  • zbiranje-označevanje (izbiranje posamezne celice, vrstice in stolpca, skupine soležnih ali nesoležnih celic, vrstic in stolpcev in izbiranje delovnih listov)
  • vrstice in stolpci (vstavljanje, brisanje in spreminjanje širine oz. višine vrstic in stolpcev)
  • urejanje podatkov (spreminjanje in brisanje vsebine celic, razveljavljanje in uveljavljanje ukazov)
  • podvajanje, premikanje in brisanje (Podvajanje oz. kopiranje vsebine celice in celic v delovnem listu, med delovnimi listi in med odprtimi preglednicami. Način samodejnega zapolnjevanja kot kopiranja in dodajanja vhodnih podatkov. Premikanje vsebine celice in celic v delovnem listu, med listi in odprtimi preglednicami. Brisanje vsebine celic.)
  • iskanje in zamenjava (iskanje in zamenjava določenih vsebin)
  • razvrščanje-sortiranje podatkov (razvrščanje želenega obsega podatkov v naraščajočem in padajočem vrstnem redu)
    
 • Delovni listi
  • upravljanje z delovnimi listi (Vstavljanje, preimenovanje, brisanje, podvajanje-kopiranje in premikanje delovnega lista in delovnih listov v preglednici in med odprtimi preglednicami.)
    
 • Formule in funkcije
  • aritmetične formule (uporaba sklicev na celico in aritmetičnih operatorjev-osnovnih matematičnih operacij, kot so seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje in potenciranje)
  • pisanje enačb (sestava enačb in reševanje standardnih napak pri izgradnji formul)
  • vrste sklicev na celico (relativni, absolutni in mešani sklici na celico)
  • delo s funkcijami (izdelava formule z uporabo funkcije, funkcije za samodejno vsoto, maksimalno, minimalno in povprečno vrednost, trenutni datum, štetje števil, nepraznih celic in izdelava ter uporaba logične funkcije)
    
 • Oblikovanje
  • števila/datumi (določanje številčnih, datumskih, valutnih in odstotkovnih oblik)
  • oblikovanje celic (Izbira vrste, velikosti, sloga in podčrtavanja pisav. Spreminjanje barve pisave in polnila celic. Kopiranje oblik in prelivanje besedila.)
  • poravnave in obrobe (izbira poravnave, usredinjenja, usmerjenosti in obrobe v eni in več celicah)
    
 • Grafikoni/Diagrami
  • uporaba grafikonov/diagramov (izdelava različnih tipov grafikonov, dodajanje in odstranjevanje naslovov, sprememba barve ozadja, niza podatkov in zvrsti grafikona, premikanje, kopiranje in spreminjanje velikosti grafikonu v preglednici)
    
 • Priprava izpisov
  • nastavitve delovnega lista (Spreminjanje robov, usmerjenosti in velikosti strani delovnega lista. Nastavitev obsega tiska preglednice, dodajanje in spreminjanje glave in noge delovnega lista z dodajanjem polj.)
  • priprava (načini preverjanja pravilnosti izračunov in besedilnih vnosov pred izpisom, predogled delovnega lista, vklop in izklop mrežnih črt, glav ter ponovljenih vrstic in stolpcev pred tiskanjem)
  • tiskanje (standarden izpis in izpis določenega območja delovnega zvezka ali posameznega objekta)

Na tečaju boste spoznali:

Na tečaju se bomo posvetili zahtevnejšim prijemom v najbolj uporabljeni elektronski preglednici: S pridobljenim znanjem boste lahko oblikovali in izpisovali bolj zahtevna poročila, tabele in grafikone.

Program je namenjen:

 • Uporabnikom v oddelkih
 • Poslovnim sekretarjem
 • Računovodjem
 • Komercialistom
 • Referentom

 

Povzetek vsebine tečaja

 

 • Naprednejša urejanja
  • podatki (poimenovanje celic, samooblikovanje, oblikovanje vrednosti po meri, pogojno oblikovanje, posebno lepljenje, uvoz podatkov iz drugih virov)
  • prikaz (zamrzovanje in skrivanje vrstic in stolpcev, skrivanje delovnih listov, delne vsote, podatkovne tabele)
  • zaščita (zaščita delovnega lista in celic)
  • varnost (upravljanje zaščita delovnega zvezka z gesli)
    
 • Delo s podatki
  • razvrščanje (razvrščanje podatkov in izdelava lastnih seznamov)
  • filtriranje (osnovno in napredno filtriranje)
  • povezave (Povezava podatkov med celicami in grafikoni na istem listu, med listi in med različnimi preglednicami-datotekami. Povezovanje podatkov iz Excela v Word. Globinsko 3D preračunavanje med več listi preglednice.
  • predloge (izdelava lastne predloge, shranjevanje in popravljanje predloge, prikaz uporabe že izdelanih predlog)
  • grafikoni in diagrami (obdelava tortnih grafikonov, oblikovanje osi grafikonov, premikanje objektov v grafikonu, razdruževanje kosov tortnih grafikonov, odstranjevanje in dodajanje podatkov v in iz grafikonov, spreminjanje vrste grafikona z izbiro podatkovnega niza, spreminjanje prostora med stolpci v stolpčnem grafikonu, vstavljanje slik v grafikon)
    
 • Funkcije
  • uporaba funkcij (datumske in časovne, matematične in trigonometrične, statistične, besedilne, finančne, funkcije ogledov in sklicev, logične, podatkovnih zbirk in gnezdenje funkcij)
    
 • Analize
  • vrtilne tabele-dinamične križne tabele (izdelava vrtilne tabele, osveževanje in združevanje podatkov v vrtilnih tabelah)
  • scenariji-različice (izdelava scenarija in poročila iz scenarijev)
  • nadzor (sledenje predhodnim in odvisnim celicam, prikaz in pregled formul v dokumentu, dodajanje, oblikovanje in odstranjevanje komentarjev)
    
 • Posebna orodja
  • makri (izdelava preprostega makra, zagon in uporaba makroja, dodajanje gumba za zagon makroja v orodno vrstico in izdelava lastnih spustnih menijev, izdelava kompleksnejšega marka brez uporabe VisualBasica)


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec (v polje za sporočilo vpišite kateri tečaj vas zanima, oziroma vse vaše želje) in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.