Na tečaju boste spoznali:
Kako se izdela baza podatkov, razvrščanje podatkov znotraj že obstoječe baze, izdelava obrazcev, izdelava poročil za prikaz zahtevanih podatkov...

Tečaj je namenjen:

 • Računovodjem, komercialistom, referentom, programerjem, skratka vsem uporabnikom računalnika, ki morajo poznati možnosti izdelave preproste podatkovne baze z vsemi osnovnimi elementi..
 • kandidatom za pridobitev ECDL spričevala

 

Povzetek vsebine tečaja

 

 • Uvod:
  • prvi koraki pri delu s podatkovnimi bazami (zagon programa, odpiranje obstoječe podatkovne baze, vpis sprememb v obstoječo bazo in shranjevanje na trdi disk in disketo, zapiranje podatkovne baze, uporaba pomoči)
  • spreminjanje osnovnih nastavitev (sprememba oglednega načina, nastavitve orodnih vrstic)odpiranje podatkovne baze

 

 • Izdelava podatkovne baze
  • osnovne operacije (načrtovanje podatkovne baze, izdelava tabele s polji in atributi, premikanje po tabeli, vstavljanje podatkov)
  • definicija ključev (definiranje primarnega ključa, postavitev indeksa)
  • priprava tabele (spreminjanje lastnosti tabele in polj)
  • posodobitev podatkovne baze (sprememba , izbris, dodajanje podatkov v tabeli; brisanje zapisov v tabeli)

 

 • Obrazci
  • izdelava obrazca (izdelava enostavnega obrazca, vnos podatkov z uporabo obrazca)
  • oblikovanje obrazca (oblikovanje besedila, barve ozadja, dodajanje slike, spreminjanje razporeda predmetov na obrazcu)

 

 • Iskanje informacij
  • osnovne operacije (odpiranje in prijava v obstoječo bazo, iskanje zahtevanega zapisa, izdelava preproste poizvedbe, izdelava poizvedbe z več kriteriji, shranjevanje poizvedbe, dodajanje in odstranjevanje filtrov)
  • izboljšanje poizvedbe (dodajanje in odstranjevanje polja iz poizvedbe)
  • izbiranje in razvrščanje (izbiranje in razvrščanje podatkov na osnovi podanega kriterija in na osnovi logičnih operatorjev)

 

 • Poročila
  • izdelava poročil (predstavitev zahtevanih podatkov v določenem vrstnem redu na zaslonu in v poročilu, spreminjanje poročila, izdelava in prilagoditev glave in noge, zbiranje podatkov v vsotah poročil in delnih vsotah)

Zahtevano predznanje: Preglednice , Obdelava besedil in Osnove računalništva.

Dela se na trenutno naj aktualnejši različici. Po želji možna izbira različice. V posamezni različici lahko izbirate med posamezno verzijo (slovenska/angleška verzija).

 

ECDL Uporaba podatkovnih baz

Trajanje tečaja: 20 ur / 4 dni
Cena tečaja: 510,89 EUR

V programu se boste seznanili z:
Poglobljene in širše možnosti obdelave, analize, urejanja in oblikovanja podatkovnih baz. Izdelava in razumevanje izdelave zahtevnejših aplikacij iz širšega aspekta

Program je namenjen:

 • vsem uporabnikom računalnika, ki morajo poznati možnosti obdelave zahtevnejše podatkovne baze
 • kandidatom za opravljanje naprednega ECDL izpita, ECDL AM 5

 

Povzetek vsebine tečaja

 

 • Delo s tabelami
  • posodabljanje oz. spreminjanje podatkovnih tipov (kot so npr.: besedilo, zapisek, število, datum in čas, valuta …) in razumevanje posledic teh dejanj,
  • določanje oblik,  vnosne meske, privzete vrednosti …
  • izdelava relacij ena proti ena, ena proti mnogo in mnogo proti mnogo,
  • določanje referenčne integritete,
  • avtomatsko brisanje povezanih zapisov,

 

 • Delo s poizvedbami                                    
  • izdelava in uporaba poizvedb za posodabljanje podatkov v tabeli,
  • izdelava in uporaba poizvedb za brisanje zapisov v tabeli,
  • izdelava in uporaba poizvedb za shranjevanje izbranih informacij v tabelo.
  • uporaba funkcij v poizvedbi (sum, count, average, max , min),
  • uporaba logičnih in aritmetičnih funkcij v poizvedbi,
  • prikaz duplikatov,
  • prikaz ne ujemajočih se vrednosti,

 

 • Delo z obrazci
  • izdelava preklopnih gumbov,
  • izdelava izbirnih gumbov,
  • izdelava potrditvenih polj,
  • izdelava kombiniranega polja,
  • izdelava polja s seznamom,
  • izdelava ukaznih gumbov,
  • izdelava aritmetičnih in logičnih funkcij vezanih na polja v obrazcu,
  • določanje tabulatorskega indeksa za premikanje po poljih v obrazcu,

 

 • Delo s poročili
  • izdelava aritmetičnih in logičnih polj v poročilu,
  • izdelava odstotkovnega izračuna v poročilu,
  • izdelava formul v poročilu ( sum, count, average, max, min),
  • določanje podatkovnega polja v poročilu za prikaz podatkov v glavi in nogi poročila,

 

 • Razno
  • izdelava preprostega makra,
  • zagon in uporaba makroja,
  • uvoz in izvoz podatkov v različnih formatih
    

Zahtevano predznanje: Uporaba podatkovnih baz, Preglednice , Obdelava besedil in Osnove računalništva.


Dela se na trenutno naj aktualnejši različici. Po želji možna izbira različice. V posamezni različici lahko izbirate med posamezno verzijo (slovenska/angleška verzija).

 

ECDL Nadaljevalne podatkovne baze

Trajanje tečaja: 20 ur
Cena tečaja: 583,05 EUR

Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec (v polje za sporočilo vpišite kateri tečaj vas zanima, oziroma vse vaše želje) in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.