Tečaj je namenjen

 • zaposlenim v podjetjih in računovodskih servisih, ki že imajo nekaj predznanja iz računovodstva, 
 • samostojnim podjetnikom,
 • lastnikom mikro podjetij,
 • osebam, ki želijo pridobiti dovolj znanja za učinkovito komunikacijo z računovodji.

 

Na tečaju boste spoznali

 • osnove računovodstva in knjigovodstva,
 • knjiženje najbolj pogostih in tudi bolj zapletenih poslovnih dogodkov,
 • obračune (plače in drugi osebni prejemki ter prejemki na podlagi drugih pogodb),
 • davčno računovodstvo za samostojne podjetnike, mikro in majhna podjetja,
 • računovodska poročila (letno poročilo, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida).

 

Ponujamo vam 3 možne termine:

 1. ob torkih in petkih med 8:00 in 12:00 uro, na lokaciji Cesta Andreja Bitenca 68/f, Ljubljana - Pržan ali
 2. ob ponedeljkih in četrtkih med 15:00 in 19:00 uro, na lokaciji Cesta Andreja Bitenca 68/f, Ljubljana - Pržan ali
 3. ob sredah med 16:00 in 20:00 uro - preko spleta (MS Teams)

 

Cena tečaja: 1.061,60 EUR (cena vsebuje DDV)

Trajanje tečaja: 100 ur (20 dni)

Vstopni pogoji: srednješolska izobrazba ali več.

 

Povzetek vsebine tečaja

Osnove računovodstva in knjigovodstva:

 • osnovni pojmi, načela, pomen in naloge računovodstva in knjigovodstva,
 • poslovne listine in poslovne knjige,
 • organizacija in vodenje računovodstva/knjigovodstva,
 • konto, kontni plan,
 • pravila knjiženja,
 • ekonomske kategorije: sredstva podjetja in obveznosti do virov sredstev,
 • prihodki, odhodki, stroški,
 • knjiženje vseh ekonomskih kategorij.

Obračuni:

 • obračun plač in drugih osebnih prejemkov,
 • obračun prispevkov za s. p.,
 • izdelava računovodskih poročil, bilance stanja, izkaza poslovnega izida,
 • branje letnega računovodskega poročila,
 • obračun davka od dohodka pravnih oseb,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • obračun amortizacije.

Davki in davčni sistem v Sloveniji:

 • davek na dodano vrednost,
 • davek od dohodka pravnih oseb,
 • dohodnina.

Knjiženje najbolj pogostih in tudi bolj zapletenih poslovnih dogodkov:

 • prejeti in izdani računi,
 • časovne razmejitve,
 • osnovna sredstva, nabava, prodaja, odpisi …,
 • pridobitve iz EU in prodaja znotraj EU,
 • zaloge,
 • stroški dela in stroški drugih osebnih prejemkov,
 • poudarek je na praktičnem znanju v povezavi s teorijo, npr. 1/3 teorije in 2/3 praktičnih primerov.

 

Predavateljici:

Tečaj vodita predavateljici Andreja Hosta in Sabina Kristan, ki mata, poleg večletnih izkušenj z izobraževanjem na področju računovodstva in knjigovodstva, tudi praktično znanje, saj sta obe izkušeni računovodkinji.


Povpraševanje - Prijava


Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)