V programu se boste seznanili z:
Poglobljene in širše možnosti obdelave, analize, urejanja in oblikovanja podatkovnih baz. Izdelava in razumevanje izdelave zahtevnejših aplikacij iz širšega aspekta

Program je namenjen:

 • vsem uporabnikom računalnika, ki morajo poznati možnosti obdelave zahtevnejše podatkovne baze
 • kandidatom za opravljanje naprednega ECDL izpita, ECDL AM 5

 

Povzetek vsebine tečaja

 

 • Delo s tabelami
  • posodabljanje oz. spreminjanje podatkovnih tipov (kot so npr.: besedilo, zapisek, število, datum in čas, valuta …) in razumevanje posledic teh dejanj,
  • določanje oblik,  vnosne meske, privzete vrednosti …
  • izdelava relacij ena proti ena, ena proti mnogo in mnogo proti mnogo,
  • določanje referenčne integritete,
  • avtomatsko brisanje povezanih zapisov,

 

 • Delo s poizvedbami                                    
  • izdelava in uporaba poizvedb za posodabljanje podatkov v tabeli,
  • izdelava in uporaba poizvedb za brisanje zapisov v tabeli,
  • izdelava in uporaba poizvedb za shranjevanje izbranih informacij v tabelo.
  • uporaba funkcij v poizvedbi (sum, count, average, max , min),
  • uporaba logičnih in aritmetičnih funkcij v poizvedbi,
  • prikaz duplikatov,
  • prikaz ne ujemajočih se vrednosti,

 

 • Delo z obrazci
  • izdelava preklopnih gumbov,
  • izdelava izbirnih gumbov,
  • izdelava potrditvenih polj,
  • izdelava kombiniranega polja,
  • izdelava polja s seznamom,
  • izdelava ukaznih gumbov,
  • izdelava aritmetičnih in logičnih funkcij vezanih na polja v obrazcu,
  • določanje tabulatorskega indeksa za premikanje po poljih v obrazcu,

 

 • Delo s poročili
  • izdelava aritmetičnih in logičnih polj v poročilu,
  • izdelava odstotkovnega izračuna v poročilu,
  • izdelava formul v poročilu ( sum, count, average, max, min),
  • določanje podatkovnega polja v poročilu za prikaz podatkov v glavi in nogi poročila,

 

 • Razno
  • izdelava preprostega makra,
  • zagon in uporaba makroja,
  • uvoz in izvoz podatkov v različnih formatih
    

Zahtevano predznanje: Uporaba podatkovnih baz, Preglednice , Obdelava besedil in Osnove računalništva.


Dela se na trenutno naj aktualnejši različici. Po želji možna izbira različice. V posamezni različici lahko izbirate med posamezno verzijo (slovenska/angleška verzija).

 

ECDL Nadaljevalne podatkovne baze

Trajanje tečaja: 20 ur
Cena tečaja: 583,05 EUR

 


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec (v polje za sporočilo vpišite kateri tečaj vas zanima, oziroma vse vaše želje) in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.