Ciljna skupina: Različni profili sodelavcev.

 

Odgovarjamo na vprašanja:
 

 • Kaj meni predstavlja stres – razumevanje stresa, znakov in posledic
 • Kaj je stres in kaj je izgorelost – razumevanje razlik in povezave
 • Prepoznati znake izgorelosti in stresa pri sebi
 • Kaj lahko sam storim za obvladovanje stresa
 • Tehnike sproščanja – praktične vaje

 

Vsebina izobraževanja z definiranimi cilji:
 

1. MODUL: Razumevanje stresa

 • Kaj je pravzaprav stres?
 • Pozitivne in negativne posledice stresa
 • Telesni in čustveni odzivi na stres
 • Vzroki stresa pri posamezniku so različni. Kaj vam povzroča stres?
 • Kdaj stres vodi v izgorelost in kako »ustaviti konje« še pravi čas?
 • Običajno ne moremo spremeniti ali vplivati na vzroke stresa. Kar lahko storimo, je prepoznavanje in obvladovanje odzivov na stres ter krepitev osebne prožnosti.

2. MODUL: Obvladovanje stresa in načrt sprememb

 • Zaznavanje stresa in odzivov – avtomatični odziv in odziv z razmislekom
 • Čustva na vajetih - racionalizacija čustev
 • 2 tehniki za krepitev zbranosti in koncentracije
 • 2 tehniki za umirjanje
 • 2 tehniki za krepitev osebne prožnosti
 • Definiranje ene stvari oz. navade, ki jo boste uvedli v vsakdanje življenje za krepitev osebne prožnosti
 • Metoda 30 dni: Izdelava načrta za uvedbo nove navade

 

Predviden urnik:


Zgoraj navedena vsebina ustreza 8 pedagoškim uram. Z vidika učinkovitosti izobraževanja se priporoča razdelitev na dve srečanji po 4 pedagoške ure z vmesnim enotedenskim razmikom. Posamezen učni sklop traja cca 2 pedagoški uri, nato sledi odmor. Podroben urnik se sestavi po potrditvi vsebine in glede na število udeležencev. Izobraževanje lahko izvedemo v dopoldanskem ali popoldanskem času, tudi čez vikend.

 

Uporabljene metode in tehnike (način dela):
 

Ključno vodilo je praktična usmerjenost na konkretne izzive, ki jo dosežemo z/s:

 • aktivnim vključevanjem udeležencev
 • analizo stanja in potreb
 • individualnimi in skupinskimipraktičnimi vajami z analizo
 • dialogi v skupinah
 • vprašalniki
 • »domačo nalogo« kot pripravo na izobraževanje
 • izmenjava izkušenj in primeri dobrih praks
 • akcijski načrti

 

Način preverjanja pridobljenega znanja (na izobraževanju in/ali po):


Preko vaj in akcijskega plana. Na željo naročnika izvedemo tudi teoretični pisni test. Opcijsko: »follow up« delavnica v času 10 dni po zaključku celotnega izobraževanja v trajanju 2-3 pedagoški uri, na kateri preverimo uspešnost implementacije znanj v prakso, rešimo morebitne zagate in spodbudimo za nadaljno uporabo znanj.

 

Čas trajanja v pedagoških urah za celoten program: 8


Možni jeziki izvedbe: slovenski, angleški


Potrebna dodatna oprema za izvedbo: Projektor, projekcijsko platno (ali ustrezna stena), flipchart z listi


Najmanjše in največje št. udeležencev: 6-15


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.