Ciljna skupina: Različni profili sodelavcev.

Kaj udeleženci pridobijo na delavnici:

 • ozavestijo nevarnost epidemije stresa, ki je v trenutni situaciji še bolj prisotna,
 • naučijo se prepoznavati lastne dejavnike stresa (notranji in zunanji stresorji),
 • pridobijo praktične nasvete, kako se primerno odzivati na stresne situacije in kako izstopiti iz rizične skupine za izgorelost,
 • se motivirajo za preventivo in opremijo s prijetnimi čustvi,
 • spoznajo učinkovite tehnike in metode za vsakodnevno spoprijemanje s stresom, za večjo čustveno stabilnost in pozitivno naravnanost.

Odgovarjamo na vprašanja:

 • Kaj meni predstavlja stres – razumevanje stresa, znakov in posledic.
 • Kaj je stres in kaj je izgorelost – razumevanje razlik in povezave.
 • Prepoznati znake izgorelosti in stresa pri sebi.
 • Kaj lahko sam storim za obvladovanje stresa.
 • Tehnike sproščanja – praktične vaje.

Vsebina izobraževanja z definiranimi cilji:

1. MODUL: Razumevanje stresa

 • Kaj je pravzaprav stres?
 • Pozitivne in negativne posledice stresa
 • Telesni in čustveni odzivi na stres
 • Vzroki stresa pri posamezniku so različni. Kaj vam povzroča stres?
 • Kdaj stres vodi v izgorelost in kako »ustaviti konje« še pravi čas?
 • Običajno ne moremo spremeniti ali vplivati na vzroke stresa. Kar lahko storimo, je prepoznavanje in obvladovanje odzivov na stres ter krepitev osebne prožnosti.

2. MODUL: Obvladovanje stresa in načrt sprememb

 • Zaznavanje stresa in odzivov – avtomatični odziv in odziv z razmislekom
 • Čustva na vajetih - racionalizacija čustev
 • 2 tehniki za krepitev zbranosti in koncentracije
 • 2 tehniki za umirjanje
 • 2 tehniki za krepitev osebne prožnosti
 • Definiranje ene stvari oz. navade, ki jo boste uvedli v vsakdanje življenje za krepitev osebne prožnosti
 • Metoda 30 dni: Izdelava načrta za uvedbo nove navade

Uporabljene metode in tehnike (način dela):

Ključno vodilo je praktična usmerjenost na konkretne izzive, ki jo dosežemo z/s:

 • aktivnim vključevanjem udeležencev
 • analizo stanja in potreb
 • individualnimi in skupinskimipraktičnimi vajami z analizo
 • dialogi v skupinah
 • vprašalniki
 • »domačo nalogo« kot pripravo na izobraževanje
 • izmenjava izkušenj in primeri dobrih praks
 • akcijski načrti

Način preverjanja pridobljenega znanja (na izobraževanju in/ali po):
Preko vaj in akcijskega plana. Na željo naročnika izvedemo tudi teoretični pisni test. Opcijsko: »follow up« delavnica v času 10 dni po zaključku celotnega izobraževanja v trajanju 2-3 pedagoški uri, na kateri preverimo uspešnost implementacije znanj v prakso, rešimo morebitne zagate in spodbudimo za nadaljno uporabo znanj.

 

Čas trajanja v pedagoških urah za celoten program: 6

V ceno ni vključen DDV!


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.