RAČUNANJE V EXCELU

Ena od najboljših lastnosti Excela je, da zna računati.

V Excel lahko vstavimo formulo s pomočjo aritmetičnih operatorjev (=, +, -, *, /), poleg njih pa uporabljamo še primerjalne oziroma logične operatorje (>, <, >=, <=, <>, =).

Zapis formule izračuna v Excelu vedno pričnemo z zapisom enačaja (=) ali znaka (+) in nato vpišemo kombinacijo aritmetičnih operatorjev in sklicev na celice. Sklic je povezava na določeno celico in ga zapišemo tako, da v celico zapišemo ime celice na katero se sklicujemo. Ime celice je sestavljeno iz imena stolpca (črke) in iz imena vrstice (številke), npr. D3.

Primer vnosa formule v Excel s pomočjo aritmetičnih operatorjev:

Če imamo v celici A1 zapisano število 3 in v celici B1 število 5 dobimo pri spodnjih vnesenih formulah naslednje rezultate: 

 

To so osnovni izračuni z dvema sklicema na celice, seveda pa so izračuni lahko veliko bolj kompleksni in imajo lahko večje število operatorjev in sklicev. Izračune lahko delamo tudi brez sklicev na celice – z neposrednim vnašanjem vrednosti, vendar pa ta način uporabljamo le redko, običajno le takrat, ko nimamo zapisanih teh vrednosti že v drugih celicah. Razlog je preprost. Vnašanje vrednosti s sklici na celice je hitrejše in tudi bolj učinkovito, kadar naknadno spreminjamo vrednosti v primarnih celicah, saj se takrat samodejno spremenijo tudi vrednosti v izračunu, bistvena prednost sklicev pa je tudi možnost kopiranja formul.

Ker zapis daljših izračunov ni enostaven nam Excel ponuja možnost vstavljanje formul s pomočjo vgrajenih funkcij. Funkcije so v osnovi zapisi formul v katere moramo vstaviti določene argumente. Argument je vrednost, ki jo uporablja funkcija za izvajanje operacij in izračunov. Vrsta argumenta, ki ga uporablja funkcija, je odvisna od vrste funkcije. Običajni argumenti, ki jih uporabljamo v funkcijah, so številske vrednosti, besedilne vrednosti, sklici na celice, obsegi celic, imena in gnezdene funkcije.

Zapis formule s pomočjo vgrajenih funkcij v Excelu: =IME FUNKCIJE (ARGUMENTI)

Primer vnosa formule v Excel s pomočjo vgrajene funkcije:

Če želimo sešteti območje celic od A10 do B14, kar označimo z A10:B14 funkcijo zapišemo na način =SUM(A10:B14). Ko vpišemo funkcijo in potrdimo vnos, se nam v izbrani celici prikaže seštevek celic.

 

 

Računanje v Excelu lahko pobližje spoznate na naših Excel tečajih.

GUMB TEČAJI (povezava na aktualni koledar ali povezava na opis tečajev Excel)