1.  

Razvrščanje podatkov v Excel-u


Velikokrat imamo v preglednici pripravljen seznam, ki ga želimo razvrstiti po raznih kriterijih (npr. po priimku, imenu, višini dohodka, stroških, dobičku,…). Za ta namen imamo na voljo dve orodji, ki se nahajata na kartici Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj. Prvo orodje je Razvrsti od A do Ž, ki razvrsti podatke naraščajoče po abecednem redu oz. od najmanjše vrednosti proti največji, drugo orodje pa je Razvrsti od Ž do A, ki razvrsti podatke padajoče po abecednem redu oz. od največje vrednosti proti najmanjši.

Razvrščanje izvedemo tako, da najprej izberemo (kliknemo) celico, ki se nahaja v stolpcu, po katerem želimo razvrščati (npr. v stolpec ime, če želimo razvrščati po imenu), nato izberemo eno od obeh orodij. Obe orodji najdemo tudi na kartici Osnovno v skupini Urejanje, kjer se nahajata v spustnem seznamu gumba Razvrsti in filtriraj.