STANDARDNE NAPAKE PRI VNAŠANJU FORMUL V EXCEL

Pri vnašanju formul v Excel pogosto pride do kakšne napake. V spodnji tabeli so prikazane najbolj standardne napake:

PRIKAZ NAPAKE

POMEN

#IME?

napačno napisano ime funkcije, besedilo kot argument je bilo vneseno brez dvojnih narekovajev

#VREDN!

napačna vrsta argumenta

#ŠTEV!

v funkciji ali formuli so napačne številske vrednosti

#DEL/0!

vrednost smo delili z 0 ali s številom, ki ne obstaja

#SKLIC!

napačen sklic na celico

#N/A

vrednost ni na voljo

 

Vsaka napaka ima svoj pomen, napako pa odpravimo, če odpravimo naveden vzrok za napako v zapisu formule.