Kompetence ki jih pokriva izobraževalni program so:

  • učenje učenja,
  • sporazumevanje v slovenskem jeziku,
  • socialne in državljanske kompetence.


„Učenje učenja“ je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. Ta kompetenca vključuje zavest o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni pridobivanje, obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo nasvetov.
 

V programu smo v ospredje postavili vprašanje usposabljanja staršev za načrtno in sistematično razvijanje pismenosti do ravni, ki omogoča posamezniku vključevanje v različne stopnje izobraževanja. S tem mislimo na pridobivanje znanja, ki staršem omogoča razvoj pozitivnega odnosa do branja, poslušanju, spoznavanja različnih vrst besedil, tehnik branja, razvijanje govornih zmožnosti za učinkovito sporazumevanje, zato, da bodo to znanje prenašali na svoje otroke. Le usposobljeni starši naj bodo otroke učili, kako pomembno je branje za življenje v družbi, za nadaljnje šolanje, razgledanost in reševanje problemov.


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.

Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)