Program splošnega neformalnega izobraževanja odraslih.


Kompetenci, ki jih pokriva izobraževalni program sta:

  • socialne in državljanske kompetence in
  • sporazumevanje v slovenskem jeziku


Cilji izobraževalnega programa in opis kompetenc:

  • odrasle udeležence usposobiti za vlogo aktivnega in odgovornega državljane. Pomeni, da udeleženec spoznava temeljne demokratične vrednote, svetovno in nacionalno zgodovino,
  • osvetliti dogodke iz zgodovine, kar pomeni, da bo udeleženec s to kompetenco razumel družbene, politične razmer in dogodke danes,
  • učiti se reševati probleme na osnovi analize in sinteze. S to kompetenco bomo pripeljali udeleženca do razumevanja sprememb, logičnega razmišljanja, ker oo dogodkih obstojajo različne interpretacije,
  • učenje skupinskega dela in dialoga; kompetenca pripomore k bolj tekočemu sporazumevanju v slovensem jeziku,
  • spodbujanje motivacije, ustvarjalnosti, kritičnosti, poštenosti, samozaupanja, odgovornosti in zanesljivosti, iniciativnost, spoštovanja posameznika,…
  • pridobivanje znanja in veščin, ki bi omogočile biti uspešen član lokalne skupnosti, družinski član, človek, ki bi videl vrednoto v vseživljenjskem učenju, volivec, delavec, aktiven in odgovoren državljan.
  • razvijati tekoče in pravilno sporazumevanje v slovenskem jeziku.

Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.

Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)