Kompetenci ki jih pokriva izobraževalni program sta:

  • socialne in državljanske kompetence,
  • osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji.


Voda je pomemben življenjski element narave in človeka, gonilna sila življenjskih procesov in zato je nujno potrebno razvijati odgovoren odnos do nje. Zaskrbljenost za naravne dobrine, med katerimi je voda nedvomno na prvem mestu se veča. V naši okolici se dnevno srečujemo s primeri nepravilnega odnosa do naravnih vodnih okolij ter posledično z njihovim uničevanjem. Zadostna količina vode in njena kakovost sta pomembna dejavnika kakovosti življenja.


Težava oskrbe s pitno vodo tudi v prihodnosti ne bo nič manjša, industrijski razvoj se povečuje na vseh področjih. Le ustrezno ravnanje s pitno vodo, boljša zaščita vodnih virov, racionalna raba pitne vode in primerno čiščenje odpadnih voda lahko vodi v izboljšanje preskrbe s pitno vodo.


Količine odpadkov se letno povečujejo, prostor za odlaganje pa postaja čedalje bolj dragocen, zato se postopno uvajajo sodobni pristopi ravnanja z odpadki: zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka, predelava odpadkov in varno odlaganje tistih odpadkov, ki jih vsaj zaenkrat še ni možno predelati. Prav zaradi prizadevanja za zavarovanje okolja se je področje ravnanja z odpadki v Sloveniji se je v zadnjem času zelo spremenilo in v procesu priključevanja Evropski uniji tudi zakonsko uredilo.


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.

Prepišite spodnjo kodo (zaščita pred roboti)