Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja računovodsko predračunavanje
 • predvideva poslovne tokove in stanja prihodnosti
 • izdeluje in oblikuje davčne predračune
 • prikazuje računovodsko predvidevanje poslovnih procesov in stanj
 • pojasnjuje računovodske in davčne predračune
 • arhivira predračune in z njimi povezano dokumentacijo
 • poroča o nadziranju predračunavanja
 • pozna načela in tehnike predračunavanja
 • pozna poslovne procese v organizaciji in razvoj njene dejavnosti
 • pozna okolje organizacije in pričakovane spremembe v okolju

Sestavi računovodski predračun ali obračun:

 • vrednost računovodskih kategorij
 • stroškov, odhodkov, prihodkov in poslovnega izida mest odgovornosti
 • poslovnega izida celotne organizacije
 • bilance stanja celotne organizacije
 • sestavi predračun davka od dohodka pravnih oseb

 

izvaja računovodsko proučevanje oziroma analiziranje
 • ugotavlja stanja in spremembe v poslovnih tokovih organizacije
 • oblikuje analitična poročila na ravni posameznih poslovnih pojavov, organizacijskih enot, poslovnih procesov in organizacije kot celote
 • pojasnjuje računovodske informacije
 • pozna sistem kazalnikov
 • pozna ocenjevanje poslovanja organizacije
 • pozna vpliv posameznih poslovnih funkcij v podjetju na uspešnost poslovanja
 • pozna metode primerjanja realiziranih kategorij

 

izdela računovodsko in poslovno poročilo:

 • razloži pomen kazalnikov za analiziranje in opiše posamezne kazalnike
 • izbere in uredi podatke iz knjigovodskih in drugih evidenc za potrebe izdelave računovodskih poročil
 • izdela analizo poslovanja, o za celo podjetje, o za stroškovni nosilec, o za stroškovno mesto

 

izvaja računovodsko nadziranje
 • izvaja nadziranja v procesu zbiranja in obdelave podatkov ter računovodskega izvajanja in izdelave poročil s predlogi (nadziranje knjigovodenja, računovodskega predračunavanja in analiziranja)
 • pozna razliko med kontroliranjem, inšpiciranjem in revidiranjem

 

izvede računovodska dela skladno z navodili komisije:

 • ugotovi nepravilnosti pri evidentiranju knjigovodskih podatkov

 

 


Povpraševanje - Prijava

V kolikor se želite udeležiti tega tečaja, izpolnite spodnji obrazec in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili glede dodatnih informacij.